ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

Възложител: Община Кричим
Име: „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Детска кухня, Домашен социален патронаж, финансирани от бюджета на община Кричим и Осигуряване на топъл обяд – финансиран от Агенция за социално подпомагане и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане” разпределени в пет групи”
Описание: „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Детска кухня, Домашен социален патронаж, финансирани от бюджета на община Кричим и Осигуряване на топъл обяд – финансиран от Агенция за социално подпомагане и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане” разпределени в пет групи” както следва: Група І: Мляко и млечни продукти; Група ІІ: Месо и месни продукти, риба и рибни продукти, яйца /без консерви/; Група ІІІ: Хляб и тестени изделия; Група ІV: Пакетирани хранителни продукти и консерви; Група V: Пресни плодове и зеленчуци /без консерви/”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 82000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017004300012017-09-01 13:54:23решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2017-09-01 13:55:10
000012017004300022017-09-01 14:11:36решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-09-01 14:11:42
000012017004300032017-09-01 14:13:56документация за участие в процедуритеУказания за участие в процедура по ЗОП2017-09-01 14:14:03
000012017004300042017-09-01 14:16:05документация за участие в процедуритеТехнически спецификации2017-09-01 14:16:11
000012017004300052017-09-01 14:17:43документация за участие в процедуритеОбразци на документи2017-09-01 14:17:48
000012017004300062017-09-01 14:19:17документация за участие в процедуритеПроект на договор2017-09-01 14:19:23
000012017004300072017-10-06 21:55:12протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 на комисията2017-10-06 21:55:19
000012017004300082017-10-18 11:48:13ДРУГОСъобщение2017-10-18 11:48:56
000012017004300092017-10-31 16:03:26протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2017-10-31 16:03:31
000012017004300102017-10-31 16:04:45протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 на комисията2017-10-31 16:04:51
000012017004300112017-10-31 16:13:50протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад на комисията2017-10-31 16:13:50
000012017004300122017-10-31 16:07:32решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение по чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП за определяне на изпълнител2017-10-31 16:07:38
000012017004300132017-12-20 15:31:25договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за доставка на хранителни продукти2017-12-20 15:31:33
000012017004300142017-12-20 15:34:23договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехнически спецификации2017-12-20 15:34:29
000012017004300152017-12-20 15:35:56договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение2017-12-20 15:36:02
000012017004300162017-12-20 15:37:09договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение2017-12-20 15:37:16
000012017004300172017-12-20 15:38:57договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхГаранция за изпълнение на договора2017-12-20 15:39:02
000012017004300182017-12-20 15:40:00договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСвидетелство за съдимост2017-12-20 15:40:06
000012017004300192017-12-20 15:41:27договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхУдостоверение несъстоятелност от Агенция по вписванията2017-12-20 15:41:33
000012017004300202017-12-20 15:43:04договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДекларация ликвидеция2017-12-20 15:43:10
000012017004300212017-12-20 15:44:30договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхУдостоверение за задължения по ДОПК от НАП2017-12-20 15:44:35
000012017004300222017-12-20 15:45:42договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхУдостоверение за задължения община Кричим2017-12-20 15:45:48
000012017004300232017-12-20 15:50:54договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхУдостоверение ИА Главна инспекция по труда2017-12-20 15:51:00
000012017004300242017-12-20 15:53:43договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхОбявление за възложена поръчка2017-12-20 15:53:49
000012017004300252018-12-19 18:24:35ДРУГООбявлениеОбявление за приключване на договор 2018-12-19 18:24:42