ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

Възложител: Община Кричим
Име: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ, при изпълнение на обект „Рехабилитация на част от първостепенната и второстепенната улична мрежа на община Кричим“
Описание: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ, при изпълнение на обект „Рехабилитация на част от първостепенната и второстепенната улична мрежа на община Кричим“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 27698.59 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018005200012018-03-22 13:06:32решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2018-03-22 13:06:48
000012018005200022018-03-22 14:02:47решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2018-03-22 14:02:53
000012018005200032018-03-22 14:03:46документация за участие в процедуритеУказания за участие в процедура по ЗОП2018-03-22 14:03:53
000012018005200042018-03-22 14:12:44документация за участие в процедуритеОбразци на документи2018-03-22 14:12:49
000012018005200052018-03-22 14:14:22документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2018-03-22 14:14:28
000012018005200062018-03-22 16:43:33документация за участие в процедуритеПроект на договор2018-03-22 16:43:33
000012018005200082018-03-22 14:38:29документация за участие в процедуритеЧаст ПУСО2018-03-22 14:38:36
000012018005200082018-05-10 15:47:09протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 на комисията2018-05-10 15:47:17
000012018005200092018-07-27 13:06:27протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2018-07-27 13:06:35
000012018005200102018-07-27 13:07:50протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад на комисията 2018-07-27 13:07:57
000012018005200122018-07-27 13:13:47решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение по чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП за прекратяване на процедурата2018-07-27 13:13:59
000012018005200132018-08-13 15:00:56решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка2018-08-13 15:01:02