ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

Възложител: Община Кричим
Име: „Извършване на СМР на обект „Рехабилитация на част от първостепенната и второстепенната улична мрежа на община Кричим"
Описание: Извършване на СМР на обект : „Рехабилитация на част от първостепенната и второстепенната улична мрежа на община Кричим“ в изпълнение на проект на община Кричим, финансиран по мярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г."
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 1384929.31 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018005300012018-03-23 14:18:54решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2018-03-23 14:20:02
000012018005300022018-03-23 15:22:38решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2018-03-23 15:22:44
000012018005300032018-03-23 15:24:05документация за участие в процедуритеУказания за участие в процедура по ЗОП2018-03-23 15:24:11
000012018005300042018-03-23 15:33:55документация за участие в процедуритеОбразци на документи2018-03-23 15:34:01
000012018005300052018-03-23 15:35:49документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2018-03-23 15:35:56
000012018005300062018-03-23 15:38:43документация за участие в процедуритеПроект на договор2018-03-23 15:38:50
000012018005300072018-03-23 15:44:05документация за участие в процедуритеРаботен проект2018-03-23 15:44:13
000012018005300082018-03-23 15:46:24документация за участие в процедуритеРаботен проект2018-03-23 15:46:34
000012018005300092018-03-23 15:47:52документация за участие в процедуритеРаботен проект2018-03-23 15:48:02
000012018005300102018-03-23 15:50:45документация за участие в процедуритеРаботен проект2018-03-23 15:50:56
000012018005300112018-03-23 15:52:16документация за участие в процедуритеРаботен проект2018-03-23 15:52:28
000012018005300122018-03-23 15:54:35документация за участие в процедуритеРаботен проект2018-03-23 15:54:42
000012018005300132018-03-28 16:32:07ДРУГОРешениеРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация2018-03-28 16:32:13
000012018005300142018-03-28 16:35:36документация за участие в процедуритеПроект на договор (допълнен)2018-03-28 16:35:42
000012018005300152018-04-20 15:25:10ДРУГОСъобщение2018-04-20 15:26:30
000012018005300162018-05-23 16:13:02ДРУГОРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информацияРешение2018-05-23 16:13:08
000012018005300172018-06-12 16:39:01протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 на комисията2018-06-12 16:39:09
000012018005300182018-08-29 16:34:29ДРУГОСъобщение цениСъобщение2018-08-29 16:34:35
000012018005300192018-11-26 11:18:03протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 на комисията2018-11-26 11:18:03
000012018005300202018-09-10 15:29:37протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 на комисията2018-09-10 15:29:43
000012018005300212018-09-10 15:30:56протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад на комисията2018-09-10 15:31:03
000012018005300222018-09-10 15:32:09решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение по чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП за определяне на изпълнител2018-09-10 15:32:16
000012018005300232018-10-24 15:16:16договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за възлагане на обществена поръчка за строителство2018-10-24 15:16:24
000012018005300242018-10-24 15:27:39договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническа спецификация2018-10-24 15:27:45
000012018005300252018-10-24 15:31:24договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение на Изпълнителя2018-10-24 15:31:33