ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

Възложител: Община Кричим
Име: Избор на външни експерти - Ръководител на проект и технически асистент и архивар, при управление и отчитане на проект „Проектиране и изграждане на територията на община Кричим на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от Община Кричим и община Перущица, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци”, в две обособени позиции
Описание: Избор на външни експерти - Ръководител на проект и технически асистент и архивар, при управление и отчитане на проект „Проектиране и изграждане на територията на община Кричим на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от Община Кричим и община Перущица, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци”, в две обособени позиции: Обособена позиция 1 Избор на външен експерт Ръководител на проект; Обособена позиция 2 Избор на външен експерт Технически асистент и архивар"
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 50160.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019009900012019-03-01 14:27:51обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за обществена поръчка2019-03-01 14:44:52
000012019009900022019-03-01 14:30:00документация за участие в процедуритеИнформация за публикувана в профила на купувача обява2019-03-01 14:44:53
000012019009900032019-03-01 14:31:36документация за участие в процедуритеОбразци на документи2019-03-01 14:44:53
000012019009900042019-03-01 14:32:59документация за участие в процедуритеПроект на договор2019-03-01 14:44:53
000012019009900052019-03-01 14:34:42документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2019-03-01 14:44:54
000012019009900062019-03-27 14:11:09протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията2019-03-27 14:11:21
000012019009900072019-05-09 15:32:02договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с изпълнителя за обособена позиция І2019-05-09 15:32:14
000012019009900082019-05-09 15:35:32договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническа спецификация2019-05-09 15:35:40
000012019009900092019-05-09 15:37:17договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение на Изпълнителя за обособена позиция І2019-05-09 15:37:24
000012019009900102019-05-09 15:38:31договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение на Изпълнителя за обособена позиция І2019-05-09 15:38:45
000012019009900112019-05-09 15:42:20договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСвидетелства за съдимост2019-05-09 15:42:26
000012019009900122019-05-09 15:43:32договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхИнформация за задължения по ДОПК от НАП2019-05-09 15:43:38
000012019009900132019-05-09 15:44:35договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхИнформация за задължения община2019-05-09 15:46:14
000012019009900142019-05-09 15:47:37договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхИнформация за задължения община2019-05-09 15:47:43
000012019009900152019-05-09 15:49:08договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхАктуално състояние2019-05-09 15:49:15
000012019009900162019-05-09 15:52:22договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхУдостоверениe инспекция по труда2019-05-09 15:52:34
000012019009900172019-05-09 15:54:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхобразование и квалификация2019-05-09 15:54:24
000012019009900182019-05-09 15:58:47договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхпрофесионална компетентност и опит2019-05-09 15:59:01
000012019009900192019-05-09 16:05:03договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с изпълнителя за обособена позиция ІІ2019-05-09 16:05:16
000012019009900202019-05-09 16:06:54договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение на Изпълнителя за обособена позиция ІІ2019-05-09 16:07:09
000012019009900212019-05-09 16:07:56договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение на Изпълнителя за обособена позиция ІІ2019-05-09 16:08:03
000012019009900222019-05-09 16:11:37договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСвидетелство за съдимост2019-05-09 16:11:49
000012019009900232019-05-09 16:12:48договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхИнформация за задължения по ДОПК от НАП2019-05-09 16:12:55
000012019009900242019-05-09 16:15:01договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхИнформация за задължения община2019-05-09 16:15:15
000012019009900252019-05-09 16:17:25договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхУдостоверениe инспекция по труда2019-05-09 16:17:32