ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

Възложител: Община Кричим
Име: „Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор и оценка на съответствието по проект: "Проектиране и изграждане на територията на община Кричим на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от Община Кричим и община Перущица"
Описание: „Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор и оценка на съответствието по проект: "Проектиране и изграждане на територията на община Кричим на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от Община Кричим и община Перущица, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 43500.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020013600012020-06-11 13:43:45обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за обществена поръчка2020-06-11 14:03:59
000012020013600022020-06-11 13:45:14документация за участие в процедуритеИнформация за публикувана в профила на купувача обява2020-06-11 14:04:00
000012020013600032020-06-11 13:46:45документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2020-06-11 14:04:00
000012020013600042020-06-11 13:48:02документация за участие в процедуритеПроект на договор2020-06-11 14:04:01
000012020013600052020-06-11 14:00:09документация за участие в процедуритеОбразци на документи2020-06-11 14:04:01
000012020013600062020-06-11 14:17:11документация за участие в процедуритеПрединвестиционно проучване2020-06-11 14:17:20
000012020013600072020-06-29 11:21:52документация за участие в процедуритеЗаповед № РД-02-09-243 от 29.06.2020 г.2020-06-29 11:21:56
000012020013600082020-06-29 11:25:37документация за участие в процедуритеИнформация за удължаване срока за получаване на оферти2020-06-29 11:25:40
000012020013600092020-07-30 14:29:41протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията2020-07-30 14:29:54
000012020013600102020-09-02 16:10:01договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за възлагане на обществена поръчка2020-09-02 16:10:10
000012020013600112020-09-02 16:11:30договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническа спецификация2020-09-02 16:11:40
000012020013600122020-09-02 16:16:23договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение на Изпълнителя 2020-09-02 16:16:32
000012020013600132020-09-02 16:17:33договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение на Изпълнителя 2020-09-02 16:17:38
000012020013600142020-09-02 16:18:50договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСвидетелство за съдимост2020-09-02 16:18:55
000012020013600152020-09-02 16:22:23договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхлинеен график2020-09-02 16:22:28
000012020013600162020-09-02 16:23:05договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхлинеен график2020-09-02 16:23:10
000012020013600172020-09-02 16:24:09договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхУдостоверение за задължения по ДОПК от НАП2020-09-02 16:24:14
000012020013600182020-09-02 16:25:16договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхУдостоверение за задължения община 2020-09-02 16:25:21
000012020013600192020-09-02 16:26:24договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхУдостоверение за задължения община 2020-09-02 16:26:29
000012020013600202020-09-02 16:27:39договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхУдостоверение ИА Главна инспекция по труда2020-09-02 16:27:43
000012020013600212020-09-02 16:29:16договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхАктуално състояние2020-09-02 16:29:22
000012020013600222020-09-02 16:30:21договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСправка ликвидация2020-09-02 16:30:26
000012020013600232020-09-02 16:32:05договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСправка несъстоятелност2020-09-02 16:32:10
000012020013600242020-09-02 16:34:52договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхОтчети за приходите и разходите2020-09-02 16:35:07
000012020013600252020-09-02 16:36:05договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСписък на услугите2020-09-02 16:36:10