СБДПЛББ РОМАН ЕООД гр.РОМАН

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012015000290381639038163ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА “СБДПЛББ РОМАН” ЕООД – гр. РоманПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена 33600000;33140000 2015-01-20 09:55:442015-01-29 16:00:002015-01-20 09:58:2848300.00
000012015000390381639038163ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги прекратена 33600000;33140000 2015-02-03 09:10:282015-01-29 16:00:002015-02-03 09:10:5848300.00
000012015000390386059038605ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 33600000;33140000 2015-02-04 09:19:262015-02-16 16:00:002015-02-04 09:19:4348300.00
000012015000490386059038605ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ № 44/17.02.2015Г.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки приключена 33600000;33140000 2015-02-19 13:11:292015-02-16 16:00:002015-02-19 13:11:3948300.00
000012015002690386059038605ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБДПЛББ РОМАН ЕООД ГР.РОМАНПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена 33600000;33140000 2015-05-21 10:59:262015-04-06 10:55:002015-05-21 11:05:1948300.00
000012015002990460759046075ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ ФИНАНСОВИ ИЛИ КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА НУЖДИТЕ на “СБДПЛББ РОМАН” ЕООД – гр. Роман“, за срок от 36 месецаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги прекратена 66110000 2015-09-18 12:44:322015-10-05 15:00:002015-09-18 13:20:2110000.00
000012015002890464659045465СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ РОМАН” ЕООД – гр. Роман с адрес: гр.Роман ,ул. “Димитър Благоев” № 2 на основание чл.14,ал.4т.2 от ЗОП и във връзка с т.4 от Приложение № 3 към чл. 13б Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, публикувани в ДВ, бр.49 от 2013г. и Заповед №213 / 05.10.2015г. на Управителя на болницата, ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 66110000 2015-10-05 15:43:212015-10-14 15:30:002015-10-05 15:48:2610000.00
0000120150029571736571736ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБДПЛББ - РОМАН ПО 6 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки отворена 15000000 2015-11-09 14:14:522016-01-04 16:00:002015-11-10 09:37:57308.00
000012017003490512769051276ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБПЛББ РОМАНПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки прекратена 33600000BG3132016-03-14 17:01:062016-03-23 16:00:002016-03-17 10:34:5748000.00
00001201700323869061052ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА "СБПЛББ"РОМАН ЕООД - гр.РОМАНПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявапрекратена29430.0033600000BG3132017-02-01 11:02:272017-02-10 16:00:002017-02-01 11:12:5029430.00
00001201700343869061052ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА "СБПЛББ"РОМАН ЕООД - гр.РОМАНПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПпрекратена29430.0033600000BG3132017-02-21 14:50:042017-03-06 16:00:002017-02-21 14:55:1929430.00
00001201700333869063032ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА "СБПЛББ"РОМАН ЕООД - гр.РОМАНПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваотворена29430.0033600000BG3132017-04-05 09:38:572017-04-19 16:00:002017-04-05 09:44:4329430.00
00001201700343869063032ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА "СБПЛББ"РОМАН ЕООД - гр.РОМАНПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПотворена29430.0033600000BG3132017-05-16 10:30:472017-05-29 16:00:002017-05-16 10:38:0129430.00
000012018003520180110-00386-00221Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове хранителни продукти и напитки, посочени в спецификацията – неразделна част от поръчката, с наименование, вид и характеристики. В поръчката са включени доставка на следните основни видове хранителни продукти – хляб и хлебни изделия; храни на зърнена основа; варива; месо и месни продукти; риба; мляко и млечни продукти; яйца; плодове, зеленчуци и продукти от тях, варива и други храни, бакалия и подправки.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипублично състезаниеотворена148.0015800000BG3132018-01-16 10:49:202018-02-06 15:00:002018-01-19 09:57:59148.00