СБДПЛББ РОМАН ЕООД гр.РОМАН

Възложител: СБДПЛББ РОМАН ЕООД гр.РОМАН
Име: ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА “СБДПЛББ РОМАН” ЕООД – гр. Роман
Описание: ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ № 44/17.02.2015Г.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 48300.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015000400012015-02-19 13:11:29протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ № 44/17.02.2015Г.2015-02-19 13:11:40
000012015000400022015-02-19 13:11:29протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ № 44/17.02.2015Г.2015-02-19 13:11:40