СБДПЛББ РОМАН ЕООД гр.РОМАН

Възложител: СБДПЛББ РОМАН ЕООД гр.РОМАН
Име: ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ
Описание: ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБДПЛББ РОМАН ЕООД ГР.РОМАН
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 48300.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015002600082015-09-29 10:18:33договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДОГОВОР2015-09-29 10:18:40
000012015002600102015-09-29 10:21:06протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ2015-09-29 10:21:12
000012015002600112015-09-29 10:23:32Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ 2015-09-29 10:23:38
000012015002600122016-05-18 09:52:01ДРУГОИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНА СУМА Чл.22б,ал.2т.14 от ЗОП ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНА СУМА Чл.22б,ал.2т.14 от ЗОП 2016-05-18 09:52:08