СБДПЛББ РОМАН ЕООД гр.РОМАН

Възложител: СБДПЛББ РОМАН ЕООД гр.РОМАН
Име: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ
Описание: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ РОМАН” ЕООД – гр. Роман с адрес: гр.Роман ,ул. “Димитър Благоев” № 2 на основание чл.14,ал.4т.2 от ЗОП и във връзка с т.4 от Приложение № 3 към чл. 13б Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, публикувани в ДВ, бр.49 от 2013г. и Заповед №213 / 05.10.2015г. на Управителя на болницата,
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 10000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015002800012015-10-05 15:45:51документация за участие в процедуритеСПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ РОМАН” ЕООД – гр. Роман с адрес: гр.Роман ,ул. “Димитър Благоев” № 2 на основание чл.14,ал.4т.2 от ЗОП и във връзка с т.4 от Приложение № 3 към чл. 13б Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, публикувани в ДВ, бр.49 от 2013г. и Заповед №213 / 05.10.2015г. на Управителя на болницата, 2015-10-05 15:48:27
000012015002800032015-10-05 15:59:51ДРУГОЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА2015-10-05 15:59:57
000012015002800042015-10-05 16:04:12Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПОКАНА2015-10-05 16:04:18