СБДПЛББ РОМАН ЕООД гр.РОМАН

Възложител: СБДПЛББ РОМАН ЕООД гр.РОМАН
Име: ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБДПЛББ - РОМАН ПО 6 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Описание: ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБДПЛББ - РОМАН ПО 6 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 308.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015002900012015-11-09 14:17:59решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБДПЛББ - РОМАН ПО 6 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ2015-11-10 09:37:58
000012015002900042015-11-10 09:37:11решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБДПЛББ - РОМАН ПО 6 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ2015-11-10 09:37:59
000012015002900052015-11-10 09:37:11решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБДПЛББ - РОМАН ПО 6 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ2015-11-10 09:38:00
000012015002900062015-11-10 09:37:11решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБДПЛББ - РОМАН ПО 6 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ2015-11-10 09:38:00
000012015002900072015-11-10 09:37:11решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБДПЛББ - РОМАН ПО 6 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ2015-11-10 09:38:00
000012015002900102016-01-13 15:34:38решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаПРОТОКОЛ №1 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ- ДОПУСКАНЕ ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ2016-01-13 15:34:44
000012015002900112016-02-02 10:08:22протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ2016-02-02 10:08:28
000012015002900132016-02-22 09:20:32Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИНФОРМАЦИЯ за освободени ГАРАНЦИИ за участие2016-02-22 09:20:39
000012015002900142016-03-16 13:42:43решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРЕШЕНИЕ2016-03-16 13:42:49
000012015002900152016-03-22 10:59:24договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДОГОВОРИ2016-03-22 10:59:31
000012015002900162016-03-22 11:00:20договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДОГОВОР2016-03-22 11:00:26
000012015002900172016-03-22 11:01:22решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОБЯВЛЕНИЕ2016-03-22 11:01:29
000012015002900182016-03-22 11:02:09договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДОГОВОРИ2016-03-22 11:02:16
000012015002900192016-03-22 11:03:17договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДОГОВОРИ2016-03-22 11:03:23
000012015002900202016-03-22 11:03:58договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДОГОВОРИ2016-03-22 11:04:05
000012015002900212016-03-22 11:04:47договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДОГОВОРИ2016-03-22 11:04:55
000012015002900222016-08-01 09:55:47ДРУГОИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНА СУМА Чл.22б,ал.2т.14 от ЗОП ДОГОВОР №11/21.03.2016 г. за доставка на хляб и хлебни изделия. Изпълнител Елиаз ООД ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНА СУМА Чл.22б,ал.2т.14 от ЗОП ДОГОВОР №11/21.03.2016 г. за доставка на хляб и хлебни изделия. Изпълнител Елиаз ООД 2016-08-01 09:55:55
000012015002900232016-08-01 09:57:09ДРУГОИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНА СУМА Чл.22б,ал.2т.14 от ЗОП ДОГОВОР №6/21.03.2016 г. за доставка на хранителни продукти. Изпълнител Лъки Враца ЕООД ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНА СУМА Чл.22б,ал.2т.14 от ЗОП ДОГОВОР №6/21.03.2016 г. за доставка на хранителни продукти. Изпълнител Лъки Враца ЕООД 2016-08-01 09:57:16
000012015002900242016-08-25 13:35:27ДРУГОИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНА СУМА Чл.22б,ал.2т.14 от ЗОП ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНА СУМА Чл.22б,ал.2т.14 от ЗОП 2016-09-21 10:30:37
000012015002900252016-08-25 13:35:27ДРУГО2016-08-25 13:35:34
000012015002900262016-08-25 13:35:27ДРУГОИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНА СУМА Чл.22б,ал.2т.14 от ЗОП 2016-08-25 13:35:39
000012015002900272016-08-25 13:35:27ДРУГОИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНА СУМА Чл.22б,ал.2т.14 от ЗОП 2016-08-25 13:35:44
000012015002900282016-08-25 13:35:27ДРУГОИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНА СУМА Чл.22б,ал.2т.14 от ЗОП 2016-08-25 13:35:49
000012015002900292016-08-25 13:35:27ДРУГОИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНА СУМА Чл.22б,ал.2т.14 от ЗОП 2016-08-25 13:35:54
000012015002900302016-08-25 13:35:27ДРУГОИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНА СУМА Чл.22б,ал.2т.14 от ЗОП 2016-08-25 13:36:03