СБДПЛББ РОМАН ЕООД гр.РОМАН

Възложител: СБДПЛББ РОМАН ЕООД гр.РОМАН
Име: ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБПЛББ РОМАН
Описание: ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБПЛББ РОМАН
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 48000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016003000012016-03-14 17:02:27документация за участие в процедуритеПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБПЛББ РОМАН2016-03-17 10:34:58
000012016003000022016-03-14 17:03:40решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБПЛББ РОМАН2016-03-17 10:34:59
000012016003000032016-03-14 17:04:38разясненията по документациите за участиеПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБПЛББ РОМАН2016-03-17 10:34:59
000012016003000042016-03-14 17:06:38ДРУГОПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБПЛББ РОМАНСЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ2016-03-17 10:35:00