СБДПЛББ РОМАН ЕООД гр.РОМАН

Възложител: СБДПЛББ РОМАН ЕООД гр.РОМАН
Име: ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА "СБПЛББ"РОМАН ЕООД - гр.РОМАН
Описание: ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА "СБПЛББ"РОМАН ЕООД - гр.РОМАН
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 29430.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017003100012017-02-01 11:11:47обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА "СБПЛББ"РОМАН ЕООД - гр.РОМАН2017-02-01 11:12:51
000012017003100022017-02-01 11:11:47обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА "СБПЛББ"РОМАН ЕООД - гр.РОМАН2017-02-01 11:12:51
000012017003100032017-02-01 11:11:47обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА "СБПЛББ"РОМАН ЕООД - гр.РОМАН2017-02-01 11:12:52
000012017003100042017-02-10 15:58:15ДРУГОСЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.188,АЛ.2 ОТ ЗОП ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИСЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.188,АЛ.2 ОТ ЗОП ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ2017-02-10 15:58:22
000012017003100052017-02-20 10:54:15ДРУГОПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯ2017-02-20 10:54:50