СБДПЛББ РОМАН ЕООД гр.РОМАН

Възложител: СБДПЛББ РОМАН ЕООД гр.РОМАН
Име: ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА "СБПЛББ"РОМАН ЕООД - гр.РОМАН
Описание: ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА "СБПЛББ"РОМАН ЕООД - гр.РОМАН
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 29430.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017003200012017-02-21 14:51:47покана по чл. 191 от ЗОПДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА "СБПЛББ"РОМАН ЕООД - гр.РОМАН2017-02-21 14:55:19
000012017003200022017-02-21 14:53:27покани до определени лицаДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА "СБПЛББ"РОМАН ЕООД - гр.РОМАН2017-02-21 14:55:20
000012017003200032017-02-21 14:53:27покани до определени лицаДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА "СБПЛББ"РОМАН ЕООД - гр.РОМАН2017-02-21 14:55:20
000012017003200042017-02-21 14:54:58разясненията по документациите за участиеДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА "СБПЛББ"РОМАН ЕООД - гр.РОМАН2017-02-21 14:55:21
000012017003200052017-03-08 11:02:27ДРУГОПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТАПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА2017-03-08 11:02:36