СБДПЛББ РОМАН ЕООД гр.РОМАН

Възложител: СБДПЛББ РОМАН ЕООД гр.РОМАН
Име: ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА "СБПЛББ"РОМАН ЕООД - гр.РОМАН
Описание: ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА "СБПЛББ"РОМАН ЕООД - гр.РОМАН
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 29430.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017003300012017-04-05 09:43:26документация за участие в процедуритеДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА "СБПЛББ"РОМАН ЕООД - гр.РОМАН2017-04-05 09:44:43
000012017003300022017-04-05 09:43:26обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА "СБПЛББ"РОМАН ЕООД - гр.РОМАН2017-04-05 09:44:44
000012017003300042017-04-05 09:43:26ДРУГОДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА "СБПЛББ"РОМАН ЕООД - гр.РОМАНДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА "СБПЛББ"РОМАН ЕООД - гр.РОМАН2017-04-05 09:44:45
000012017003300052017-04-19 10:21:26ДРУГОСЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.188,АЛ.2 ОТ ЗОП ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИСЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.188,АЛ.2 ОТ ЗОП ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ2017-04-19 10:21:34
000012017003300072017-04-27 11:46:48ДРУГОПРОТОКОЛПРОТОКОЛ2017-04-27 11:46:57