СБДПЛББ РОМАН ЕООД гр.РОМАН

Възложител: СБДПЛББ РОМАН ЕООД гр.РОМАН
Име: ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА "СБПЛББ"РОМАН ЕООД - гр.РОМАН
Описание: ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА "СБПЛББ"РОМАН ЕООД - гр.РОМАН
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 29430.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017003400012017-05-16 10:32:42покана по чл. 191 от ЗОПДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА "СБПЛББ"РОМАН ЕООД - гр.РОМАН2017-05-16 10:38:02
000012017003400022017-05-16 10:35:02покани до определени лицаДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА "СБПЛББ"РОМАН ЕООД - гр.РОМАН2017-05-16 10:38:03
000012017003400032017-05-16 10:35:02покани до определени лицаДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА "СБПЛББ"РОМАН ЕООД - гр.РОМАН2017-05-16 10:38:03
000012017003400042017-05-16 10:35:02покани до определени лица2017-05-16 10:38:04
000012017003400062017-05-16 10:35:02покани до определени лицаДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА "СБПЛББ"РОМАН ЕООД - гр.РОМАН2017-05-16 10:38:05
000012017003400072017-05-16 10:37:35документация за участие в процедуритеДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА "СБПЛББ"РОМАН ЕООД - гр.РОМАН2017-05-16 10:38:05
000012017003400082017-06-05 15:23:52ДРУГОПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯ ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯ 2017-06-05 15:24:03
000012017003400092017-07-18 13:25:33ДРУГОДОГОВОР ДОГОВОР 2017-07-18 13:25:39
000012017003400102018-10-05 15:57:18ДРУГОинформация за изплатени суми по договори Лъки ЕООДинформация за изплатени суми по договори Лъки ЕООД2018-10-05 15:57:24