СБДПЛББ РОМАН ЕООД гр.РОМАН

Възложител: СБДПЛББ РОМАН ЕООД гр.РОМАН
Име: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на СБПЛББ РОМАН ЕООД“
Описание: Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове хранителни продукти и напитки, посочени в спецификацията – неразделна част от поръчката, с наименование, вид и характеристики. В поръчката са включени доставка на следните основни видове хранителни продукти – хляб и хлебни изделия; храни на зърнена основа; варива; месо и месни продукти; риба; мляко и млечни продукти; яйца; плодове, зеленчуци и продукти от тях, варива и други храни, бакалия и подправки.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 148.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018003500012018-01-16 12:26:52документация за участие в процедуритеДокументация за участие2018-01-19 09:58:00
000012018003500022018-02-08 10:49:40ДРУГОДо: Участниците в обществена поръчка - публично състезание с предмет Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на СБПЛББ - РОМАН ЕООДДо: Участниците в обществена поръчка - публично състезание с предмет Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на СБПЛББ - РОМАН ЕООД2018-02-08 10:49:46
000012018003500032018-02-08 10:54:40ДРУГОДо: Участниците в обществена поръчка - публично състезание с предмет Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на СБПЛББ - РОМАН ЕООДДо: Участниците в обществена поръчка - публично състезание с предмет Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на СБПЛББ - РОМАН ЕООД2018-02-08 10:54:46
000012018003500042018-02-14 11:29:22протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №12018-02-14 11:29:28
000012018003500052018-02-14 11:30:07протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №22018-02-14 11:30:13
000012018003500072018-02-14 13:27:51решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение2018-02-14 13:27:57
000012018003500082018-03-28 12:47:32договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за доставка на хранителни продукти2018-03-28 12:47:41
000012018003500092018-03-28 12:52:24ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2018-03-28 12:52:34
000012018003500102018-04-23 13:25:31ДРУГОИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНА СУМА Чл.22б,ал.2т.14 от ЗОП ДОГОВОР №6/21.03.2016 г. за доставка на хранителни продукти и напитки. Изпълнител Лъки Враца ЕООД ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНА СУМА Чл.22б,ал.2т.14 от ЗОП ДОГОВОР №6/21.03.2016 г. за доставка на хранителни продукти и напитки. Изпълнител Лъки Враца ЕООД
000012018003500112018-04-23 13:25:31ДРУГОИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНА СУМА Чл.22б,ал.2т.14 от ЗОП ДОГОВОР №6/21.03.2016 г. за доставка на хранителни продукти и напитки. Изпълнител Лъки Враца ЕООД ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНА СУМА Чл.22б,ал.2т.14 от ЗОП ДОГОВОР №6/21.03.2016 г. за доставка на хранителни продукти и напитки. Изпълнител Лъки Враца ЕООД 2018-04-23 13:25:37
000012018003500122018-04-23 13:28:53ДРУГОИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНА СУМА Чл.22б,ал.2т.14 от ЗОП ДОГОВОР №6/01.03.2018 г. за доставка на хранителни продукти и напитки. Изпълнител Лъки Враца ЕООД ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНА СУМА Чл.22б,ал.2т.14 от ЗОП ДОГОВОР №6/01.03.2018 г. за доставка на хранителни продукти и напитки. Изпълнител Лъки Враца ЕООД 2018-04-23 13:28:59
000012018003500132018-04-23 13:29:56ДРУГОИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНА СУМА Чл.22б,ал.2т.14 от ЗОП ДОГОВОР №13/16.06.2017 г. за доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи. Изпълнител Велеви Фарма ООД ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНА СУМА Чл.22б,ал.2т.14 от ЗОП ДОГОВОР №13/16.06.2017 г. за доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи. Изпълнител Велеви Фарма ООД 2018-04-23 13:30:02
000012018003500142018-04-23 13:30:56ДРУГОИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНА СУМА Чл.22б,ал.2т.14 от ЗОП ДОГОВОР №11/21.03.2016 г. за доставка на хляб и хлебни изделия. Изпълнител Елиаз ООД ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНА СУМА Чл.22б,ал.2т.14 от ЗОП ДОГОВОР №11/21.03.2016 г. за доставка на хляб и хлебни изделия. Изпълнител Елиаз ООД 2018-04-23 13:31:02
000012018003500152018-04-23 13:31:58ДРУГОИНФОРМАЦИЯ за освободени ГАРАНЦИИ за изпълнение Предмет на ОП доставка на хляб и хлебни изделия ИНФОРМАЦИЯ за освободени ГАРАНЦИИ за изпълнение Предмет на ОП доставка на хляб и хлебни изделия 2018-04-23 13:32:04
000012018003500162018-06-19 13:08:09ДРУГОинформация за изплатени суми по договори 2 Лъки ЕООД информация за изплатени суми по договори 2 Лъки ЕООД 2018-06-19 13:08:15
000012018003500172018-06-19 13:09:23ДРУГОинформация за изплатени суми по договори Велеви Фарма ООД информация за изплатени суми по договори Велеви Фарма ООД 2018-06-19 13:09:34
000012018003500182018-06-27 10:21:09ДРУГОинформация за изплатени суми по договори Лъки ЕООДинформация за изплатени суми по договори Лъки ЕООД2018-06-27 10:21:15
000012018003500192018-07-23 10:26:17ДРУГОинформация за изплатени суми по договори Лъки ЕООДинформация за изплатени суми по договори Лъки ЕООД2018-07-23 10:26:26
000012018003500202018-09-03 11:04:51ДРУГОинформация за изплатени суми по договори Лъки ЕООДинформация за изплатени суми по договори Лъки ЕООД2018-09-03 11:04:56
000012018003500212018-10-05 16:25:35ДРУГОинформация за изплатени суми по договори Лъки ЕООДинформация за изплатени суми по договори Лъки ЕООД2018-10-05 16:25:41
000012018003500222018-10-10 12:35:39ДРУГОПокана и методика за избор на финансова институцияПокана и методика за избор на финансова институция2018-10-10 12:36:32
000012018003500232018-10-10 12:45:58ДРУГООбразци към покана за избор на финансова институцияОбразци към покана за избор на финансова институция2018-10-10 12:46:30
000012018003500242018-10-23 11:25:47ДРУГОинформация за изплатени суми по договори Лъки ЕООДинформация за изплатени суми по договори Лъки ЕООД2018-10-23 11:25:53
000012018003500252018-10-25 12:28:54ДРУГОpovtorna pokanapovtorna pokana2018-10-25 12:29:03
000012018003500262019-02-13 12:08:02ДРУГОинформация за изплатени суми по договори Лъки ЕООДинформация за изплатени суми по договори Лъки ЕООД2019-02-13 12:08:12