Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер: № 00303-2012-0010
№ на ел.преписка:
Описание: „Доставка на стоки храни и/или хранителни продукти от група "Мляко и млечни продукти" , включително и за детски заведения, до обектите за производство на готова продукция за консумация в община Велики Преслав, съобразно специфичните изисквания към тях”,
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015000300012015-01-26 12:24:33ДРУГОИнформация, изготвена съгл. чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОПИнформация2015-01-26 12:29:29
000012015000300022015-01-26 12:24:33ДРУГОИнформация, изготвена съгл. чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОПRkbf,;d[rs2015-01-26 12:29:30
000012015000300032015-01-26 12:24:33ДРУГОИнформация, изготвена съгл. чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОПИнформация2015-01-26 12:29:30
000012015000300042015-02-05 10:46:25ДРУГОИнформация, изготвена съгл. чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОПИнформация2015-02-05 10:46:58
000012015000300052015-03-10 16:10:09Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП2015-03-10 16:11:04
000012015000300062015-04-16 10:26:39Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП2015-04-16 10:27:01
000012015000300072015-05-13 12:22:02Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП2015-05-13 12:22:22
000012015000300082015-06-12 08:59:41Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП2015-06-12 08:59:59
000012015000300092015-07-13 16:34:38Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП2015-07-13 16:34:45
000012015000300102015-08-11 09:55:45Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП2015-08-11 09:55:51
000012015000300112015-08-11 10:18:30допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение към Договор за възлагане на обществена поръчка № 141/2013 год.2015-08-11 10:18:36
000012015000300122015-09-08 12:44:53Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП2015-09-08 12:44:59
000012015000300132015-10-02 08:11:37Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП2015-10-02 08:11:43
000012015000300142015-10-02 10:36:59Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП2015-10-02 10:37:05
000012015000300152015-10-02 10:38:50Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП2015-10-02 10:38:56