Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
Име: „Доставка на стоки храни и/или хранителни продукти от групи "Месо и месни продукти, включително консервирани”, „Риба и рибни продукти” и „Яйца и яйчни продукти”, включително и за детски заведения, до обектите за производство на готова продукция за консума
Описание: „Доставка на стоки храни и/или хранителни продукти от групи "Месо и месни продукти, включително консервирани”, „Риба и рибни продукти” и „Яйца и яйчни продукти”, включително и за детски заведения, до обектите за производство на готова продукция за консумация в община Велики Преслав, съобразно специфичните изисквания към тях”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015000500012015-01-26 12:44:50ДРУГОИнформация, изготвена съгл. чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОПИнформация2015-01-26 12:47:32
000012015000500022015-01-26 12:46:00ДРУГОИнформация, изготвена съгл. чл. 22б, ал. 2,, т. 14 от ЗОПИнформация2015-01-26 12:47:33
000012015000500032015-01-26 12:46:59ДРУГОИнформация, изготвена съгл. чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОПИнформация2015-01-26 12:47:33
000012015000500042015-02-05 11:16:05ДРУГОИнформация, изготвена съгл. чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОПИнформация2015-02-05 11:16:49
000012015000500052015-03-10 16:14:52Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП2015-03-10 16:15:23
000012015000500062015-04-16 10:30:12Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП2015-04-16 10:30:35
000012015000500072015-05-13 12:25:31Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП2015-05-13 12:25:48
000012015000500082015-06-12 09:03:34Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП2015-06-12 09:04:25
000012015000500092015-07-13 16:25:34Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП2015-07-13 16:25:40
000012015000500102015-08-11 09:58:51Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП2015-08-11 09:58:58
000012015000500112015-08-11 10:23:58допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение към Договор за възлагане на обществена поръчка № 123/20142015-08-11 10:24:04
000012015000500122015-09-08 12:46:22Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП2015-09-08 12:46:28
000012015000500132015-10-15 10:00:25Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП2015-10-15 10:00:31
000012015000500142015-10-15 10:02:02Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП2015-10-15 10:02:08
000012015000500152015-10-27 09:07:15Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП2015-10-27 09:07:21
000012015000500162015-10-27 09:08:42Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП2015-10-27 09:08:48