Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер: 00303 - 2014 - 0021
№ на ел.преписка:
Описание: Доставка на течно гориво за отопление - Газьол за отопление, с акцизна ставка 50 лв./1000 л. съгл. чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗАДС, за нуждите на неделегираните бюджетни дейности в Община В. Преславза отоплителен сезон 2014/2015 г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015000600012015-01-26 12:58:08ДРУГОИнформация, изготвена съгл. чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОПИнформация2015-01-26 12:59:34
000012015000600022015-01-26 12:59:12ДРУГОИнформация, изготвена съгл. чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОПИнформация2015-01-26 12:59:34
000012015000600032015-02-05 08:50:58ДРУГОИнформация, изготвена съгл. чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОПИнформация2015-02-05 08:51:50
000012015000600042015-03-11 09:09:06Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП2015-03-11 09:09:32
000012015000600052015-04-16 10:32:12Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП2015-04-16 10:32:32
000012015000600062015-05-13 12:20:00Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП2015-05-13 12:20:39
000012015000600072015-06-11 15:53:25Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП2015-06-11 15:55:48
000012015000600082015-06-11 15:55:21Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП2015-06-11 15:55:52