Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
Име: Избор на Консултант за упражняване на строителен надзор и изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 2004г за минимални изисквания за ЗБУТ
Описание: “Избор на Консултант за упражняване на строителен надзор и изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 2004г за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи във връзка с изпълнението на проект "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Велики Преслав” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по приоритетна ос 1 от ОП„Околна среда 2007-2013 г.”,
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015000700012015-01-26 15:25:18ДРУГОИнформация, изготвена съгл. чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОПИнформация2015-01-26 15:25:31
000012015000700022015-07-30 08:47:25Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП2015-07-30 08:47:31
000012015000700032015-07-30 10:03:59Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП2015-07-30 10:04:05