Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
Име: Упражняване на строителен надзор на обект: «Закриване на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци в землището на град Велики Преслав»
Описание: Упражняване на строителен надзор на обект: «Закриване на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци в землището на град Велики Преслав»,
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015001100012015-01-27 14:18:23ДРУГОИнформация, изготвена съгл. чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОПИнформация2015-01-27 16:07:29
000012015001100022015-11-13 15:35:28Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП2015-11-13 15:35:34
000012015001100032018-09-03 15:43:27ДРУГООбявление изпълнен Договор за обществена поръчка № 188/2014 г.Обявление изпълнен Договор за обществена поръчка № 188/2014 г.2018-09-03 15:43:44