Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер: 9033153
№ на ел.преписка:
Описание: „Упражняване на авторски надзор за обект „Рехабилитация, естетизиране и достъпност на селищната среда в Община Велики Преслав, област Шумен”във връзка с изпълнение на Договор за отпускане на финансова помощ № 27/322/00753 от 27.11.2012 г., сключен между ДФ „Земеделие” и община Велики Преслав и финансиран по „Програма за развитие на селските райони, за периода 2007-2013 г.”, мярка 322 ”Обновяване и развитие на населените места”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015001700012015-01-29 09:40:59ДРУГОИнформация, изготвена съгл. чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОПИнформация2015-01-29 09:41:07
000012015001800022015-01-29 10:05:21ДРУГО – без документ
000012015001800032015-01-29 10:06:26ДРУГО – без документ