Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер: 9038498
№ на ел.преписка:
Описание: Доставка на биопродукти (ензими) за първично зареждане на биобасейните на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води – Велики Преслав, област Шумен
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015001900012015-01-30 11:18:39Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тях"Публична покана" ( по Образец на АОП, Техническа сецификация, Образци и Проект на договор2015-01-30 11:22:05
000012015002000022015-03-11 11:59:25Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПСъгласно чл. 101г, ал. 4 от ЗОП - Протокол от работата на комисията2015-03-11 11:59:47
000012015002000032015-03-31 15:14:33договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за възлагане на обществена поръчка, Приложения към договора - ТП и ЦП2015-03-31 15:15:34
000012015002000042015-09-18 16:41:01Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП2015-09-18 16:41:07