Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер: 9039567
№ на ел.преписка:
Описание: „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, обследване за енергийна ефективност, изготвяне на технически паспорт и работен проект за рехабилитация и саниране на многофамилна жилищна сграда, намираща се в гр.Велики Преслав, ул.“Борис Спиров“ №63, както и упражняване на авторски надзор по време на строителството“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015002100012015-03-10 10:28:17Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тях"Публична покана"- по образец на АОП, Указания и образци2015-03-10 10:28:28
000012015002100022015-03-25 13:27:34протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2015-03-25 13:28:04
000012015002100032015-04-09 14:59:28договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 111/2015 год. с приложени "Техническо предложение" и "Ценово предложение"2015-04-09 15:02:30
000012015002100042015-04-09 15:02:03допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение към Договор № 111/2015 год.2015-04-09 15:02:37
000012015002100052015-10-30 16:11:21Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП2015-10-30 16:11:28