Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер: 00303- 2014 – 0024
№ на ел.преписка:
Описание: „Допълнителни строителни и монтажни работи - "Доставка и монтаж на тръбна мрежа за доизграждане на отоплителната инсталация в Спортна зала» гр. Велики Преслав, съгласно приложена Количествена сметка
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Обект на ОП: строителство
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015002200012015-03-12 10:28:28Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПРешение за определяне на изпълнител и Доклад на комисия, изготвен съгласно чл. 92а, ал. 5 от ЗОП2015-03-12 10:28:45
000012015002200022015-03-12 10:32:53договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 36/2015 год. и приложение2015-03-12 10:33:15
000012015002200032015-03-12 10:34:46Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП2015-03-12 10:34:57
000012015002200042015-06-26 15:31:44Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП2015-06-26 15:32:06
000012015002200052015-06-26 16:38:29Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП2015-06-26 16:38:59