Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер: 9040259
№ на ел.преписка:
Описание: „Осигуряване на съоръжение - дробилка за оползотворяване на биоразградими битови отпадъци“ за нуждите на Община Велики Преслав. - 1 мобилна дробилна машина за раздробяване на сурова и суха дървесина, клони, листа, храсти, вършина, растителни отпадъци
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015002300012015-03-27 14:52:44Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПублична покана по образец на АОП, Технически спецификации, Проект на договор и Образци2015-03-27 14:52:53
000012015002300022015-04-15 11:37:46протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от проведено заседание на комисия2015-04-15 11:38:07
000012015002300032015-05-21 07:59:01договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор№ 181/14.05.2015 г. и приложения2015-05-21 07:59:22
000012015002300042015-06-24 08:37:00Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП2015-06-24 08:37:11