Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер: 00303-2015-0003
№ на ел.преписка:
Описание: „Доставка на стоки - храни и/или хранителни продукти от неживотински произход, класифицирани като "Различни хранителни продукти", включително: група „Масла и мазнини”, група „Зърнени храни и храни на зърнена основа”, група „Захар, захарни и шоколадови изделия”, група”Зеленчуци – сурови, консервирани, замразени”, група „Плодове – пресни, консервирани, под формата на нектар и др.” , включително и за детски заведения до обектите за производство на готова продукция за консумация в община Велики Преслав съобразно специфичните изисквания към тях“се обявява за удовлетворяване нуждите на неделегираните бюджетни дейности в Община Велики Преслав, в които функционират съответно обекти за производство на готова кулинарна продукция / кухни / както следва: Дейност „ Целодневни детски градини”, детски ясли с кухня Дейност “Домашен социален патронаж” Дейност „Домове за отглеждане и възпитание на деца Спесификация на храните от неживотински произход по групи храни: ,Хляб, зърнени храни и храни на зърнена основа, сурови тестени храни; Захар, захарни и шоколадови изделия, трайни сладкарски изделия;„Масла и мазнини” – от неживотински произход; Плодове - пресни, консервирани и преработени, напитки от плодове и др.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015002600012015-04-17 16:58:01решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване № 003/17.04.2015 г. и "Обявление"2015-04-17 16:58:13
000012015002600022015-04-17 17:01:48документация за участие в процедуритеДокументация за участие 2015-04-17 17:02:11
000012015002600032015-06-05 11:11:32протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколи, изготвени съгласно чл. 68, ал. 7 и ал. 8 от ЗОП2015-06-05 11:11:42
000012015002600042015-06-21 15:46:54Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПСъобщение, съгласно чл. 69а, ал. 3 от ЗОП2015-06-21 15:47:06
000012015002600062015-08-12 15:33:03решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение 003/2015/02 от 10.08.2015 год. за обявяване на класиране и определяне на "изпълнител"2015-08-12 15:33:09
000012015002600072015-08-12 15:35:57протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколи от работата на комисията2015-08-12 15:36:03
000012015002600082015-10-20 14:58:08договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 351/ 2015 год. и приложени Техническо и Ценово предложения2015-10-20 14:58:14
000012015002600092015-11-13 09:26:38Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП2015-11-13 09:26:43
000012015002600102015-12-12 13:28:46Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП2015-12-12 13:28:52
000012015002600112016-01-12 16:56:47Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП2016-01-12 16:56:53
000012015002600122016-02-10 15:26:58Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП2016-02-10 15:27:04
000012015002600132016-03-11 10:41:07Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП2016-03-11 10:44:25
000012015002600142016-04-19 08:44:24ДРУГОИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП ( отм.)2016-04-19 08:44:31
000012015002600152016-05-13 11:36:41ДРУГОИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП ( отм.)Информация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП ( отм.)2016-05-13 11:36:47
000012015002600162016-06-14 12:16:48ДРУГОИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП(отм.)Информация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП(отм.)2016-06-14 12:16:54