Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер: 9043619
№ на ел.преписка:
Описание: „Изготвяне на работен проект за реконструкция на ж.п. прелез на км 423+230 в близост до с.Хан Крум,общ.Велики Преслав“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015003000012015-07-08 15:40:46Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПублична покана, Техническа спецификация, Проект на договор и Образци и Приложения2015-07-08 15:41:43