Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер: 9043623
№ на ел.преписка:
Описание: „Проектиране на улици в Община Велики Преслав по два подобекта: 1. „Проектиране на ул.”Панайот Волов” в с.Кочово, общ. Велики Преслав; 2. „Проектиране на ул.”Цар Калоян” в с.Троица, общ. Велики Преслав”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015003100012015-07-08 15:51:20Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПублична покана, Техническа спецификация, Проект на договор, Образци и приложения2015-07-08 15:51:50