Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер: 9044031
№ на ел.преписка:
Описание: Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, обследване за енергийна ефективност, изготвяне на технически паспорт на многофамилна жилищна сграда, намираща се в гр.Велики Преслав, ул.“Неофит Рилски“ № 18
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015003400012015-07-21 14:53:36Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПублична покана, документация, проект на договор, образци - приложения 2015-07-21 14:54:00
000012015003400042015-07-27 15:42:00ДРУГОСъобщение, изготвено съгласно чл. 9а, ал. 6 от Правилни за прилагане на Закон за обществените поръчкиСъобщение чл. 9а, ал. 6 от Правилни за прилагане на Закон за обществените поръчки2015-07-27 15:42:06