Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер: 9044207
№ на ел.преписка:
Описание: „Основен ремонт на общински сгради по два подобекта: 1. ОР покрив общинска сграда на ул. «Борис Спиров» № 58, гр. Велики Преслав; 2. ОР пристройка на общинска сграда на ул. «Родопи» № 3а, гр.Велики Преслав.»
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: строителство
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015003500012015-07-24 16:53:08Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПублична покана, документация, проект на договор и образци и приложения2015-07-24 16:53:52
000012015003500022015-08-20 14:38:18протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от проведено заседание на комисия2015-08-20 14:38:24