Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер: 9045947
№ на ел.преписка:
Описание: Предвидени за изпълнение са следните видове строително-монтажни работи: разваляне тухлена зидария; демонтаж стоманени врати и прозорци разваляне фаянсова облицовка доставка и монтаж РVС дограма – бяла, петкамерна, вкл. обръщане около врати и прозорци; доставка и полаагане топлоизолация ХРS 80 мм. на лепило при ремонти; хидроизолация от два пласта /без посипка и с посипка/ 3.5 кг./м3 на газопламъчно залепване; облицовка стени с гипсокартон на лепило; боядисване с латекс двукратно при ремонти Доставка и полагане фаянсова облицовка по стени; Доставка и монтаж ламаринени водосточни тръби Доставка и монтаж ламаринени улуци и други, определени с подробна количествена сметка
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: строителство
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015003800012015-09-15 11:48:54Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПублична покана, Техническа спецификация, проект на договор и приложения-образци2015-09-15 16:15:45
000012015003800022015-10-08 17:13:42протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията ( ПП ID 9045947 ) чл. 101г, ал. 4 от ЗОП2015-10-08 17:13:48
000012015003800032015-10-20 14:00:41договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 398/2015 с приложени Техническо и Ценово приложения2015-10-20 14:00:47
000012015003800042015-11-24 17:00:14Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП2015-11-24 17:00:21
000012015003800052015-11-24 17:01:33Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП2015-11-24 17:01:39