Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер: 00303-2015-0009
№ на ел.преписка:
Описание: Допълнително извършване на строителни и монтажни работи (в участък от 30 метра до кръстовище с ул. Симеон Велики ) на обект „ОР улица "Сергей Румянцев" от ул."С.Велики" до ул."Хан Омуртаг"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Обект на ОП: строителство
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015004200012015-10-15 08:03:12решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 009 от13.10.2015 год. 2015-10-15 08:03:42
000012015004200022015-10-20 13:50:56одобрените от изпълнителния директор на АОП експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не приеме някоя от препоръките – и мотивите за товаСтановище на АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП2015-10-20 13:51:02
000012015004200032015-10-20 13:53:24протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад на комисия, назначена със Заповед № 417/ 19.10.2015 год 2015-10-20 13:53:30
000012015004200042015-10-20 13:54:42решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за класиране и избор на изпълнител2015-10-20 13:54:48
000012015004200052015-10-30 15:56:12договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 407 от 26.10.2015 год..2015-10-30 15:56:18
000012015004200062015-11-12 14:48:34Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП2015-11-12 14:48:41
000012015004200072015-11-12 14:49:45Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП2015-11-12 14:49:51