Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер: 9047910
№ на ел.преписка:
Описание: Проектиране и изработка на „Входни знаци на гр. Велики Преслав“ включително: Работен проект в обхват: -част-архитектурно-художествена, включваща и ситуационно решение -част конструктивна, КСС към проекта и обяснителна записка Изработване на входния знак след писмено съгласуване на първа фаза ( изготвен работен проект) и възлагане на изпълнението на СМР по одобрената към работния проект КСС
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: строителство
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015004500012015-11-20 16:08:06Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПублична покана, Технически спецификации, Проект на договор, Приложения - образци2015-11-20 16:08:23
000012015004500022015-12-04 14:17:02протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от заседание на комисия2015-12-04 14:17:08