Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер: 9048949
№ на ел.преписка:
Описание: “Поддържане, ремонт и профилактика на системата за улично осветление на територията на община В. Преслав през 2016г.“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015004800012015-12-12 15:22:09Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПублична покана, документация, проект договор, образци и приложения2015-12-12 15:22:53
000012015004800022016-01-04 13:38:09протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от заседание на комисия2016-01-04 13:38:15
000012015004800032016-01-13 13:30:16договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 8/2016 г. и приложения:Техническо и Ценово предложения2016-01-13 13:30:22
000012015004800042016-02-01 15:16:25Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП2016-02-01 15:16:31
000012015004800052016-02-05 14:07:30Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП2016-02-05 14:07:37
000012015004800062016-02-25 16:51:57Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП2016-02-25 16:52:03
000012015004800072016-05-12 16:47:11ДРУГОИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП(отм.)Информация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП(отм.)2016-05-12 16:47:18
000012015004800082016-06-13 09:40:21ДРУГОИнформация, изготвена съгл. чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП(отм)Информация, изготвена съгл. чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП(отм)2016-06-13 09:40:27