Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер: 9050233
№ на ел.преписка:
Описание: упражняване на строителен надзор, включително и координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството“ на обект/ строеж „Строителни и монтажни работи за реализиране на инвестицията за обект „Рехабилитация и саниране на многофамилна жилищна сграда - ул. Борис Спиров № 63, гр. Велики Преслав“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016005000012016-02-09 12:15:06Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПублична покана, техническа спецификация, проект на договор, образци и приложения2016-02-09 12:15:38
000012016005000022016-02-15 11:16:27разясненията по документациите за участиеОтговор на постъпило питане2016-02-15 11:16:33
000012016005000032016-02-25 15:00:11протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от проведено заседание на комисията2016-02-25 15:00:17
000012016005000042016-03-17 14:16:22договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 135/2016 и приложени: Техническо и Ценово предложения2016-03-17 14:16:30