Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер: 9050525
№ на ел.преписка:
Описание: „Избор на изпълнител за осъществяване на непрекъснат инвеститорски контрол от името на възложителя и Сдружението на собствениците „Велики Преслав – Борис Спиров № 63“ по време на изпълнението на обект/ строеж „Строителни и монтажни работи за реализиране на инвестицията за обект „Рехабилитация и саниране на многофамилна жилищна сграда - ул. Борис Спиров № 63, гр. Велики Преслав“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016005100012016-02-18 14:27:21Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПублична покана, Техническа спецификация, Проект на договор и приложения - Образци2016-02-18 14:27:58
000012016005200022016-03-09 07:58:05протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисия2016-03-09 07:58:11
000012016005200032016-03-28 08:04:49договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 142/2016 с приложения: Техническо и Ценово предложения2016-03-28 08:04:56