Средно училище "Черноризец Храбър"

Възложител: Средно училище "Черноризец Храбър"
Име: Доставка чрез покупка на стока течно гориво за отопление - Газьол за промишлени и комунални цели /ГПКЦ/. за нуждите на Средно училище „Черноризец Храбър“, гр. В. Преслав за два отоплителни сезона 2017/2018 и 2018/2019 год.
Описание: Доставка чрез покупка на стока течно гориво за отопление - Газьол за промишлени и комунални цели /ГПКЦ/. за нуждите на Средно училище „Черноризец Храбър“, гр. В. Преслав за два отоплителни сезона 2017/2018 и 2018/2019 год Количество 40000 л +/- 20%.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 80000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017000200022017-09-08 11:21:51решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 001 от 08.09.2017 г.2017-09-08 11:22:36
000012017000200022017-10-10 11:00:27договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхБорсов Договор № 465/ 28.09.20172017-10-10 11:00:34
000012017000200032017-10-10 11:03:03ДРУГООбявление възложена поръчка - по образец на АОПОбявление възложена поръчка - по образец на АОП2017-10-10 11:03:09
000012017000200042019-06-21 14:26:57ДРУГООбявление за изпълнен договор - по Образец на АОПОбявление за изпълнен договор - по Образец на АОП2019-06-21 14:27:03