Средно училище "Черноризец Храбър"

Възложител: Средно училище "Черноризец Храбър"
Име: Доставка на стока - Газьол за промишлени и комунални цели (за отопление), код съгласно Общия терминологичен речник (CVP) 09134000-7, която се търгува на стокова борса, за нуждите на Средно училище „Черноризец Храбър“ гр. Община Велики Преслав за отплителен сезон 2019/2020, но не по-късно от 31.05.2020 год.
Описание: Доставка на стока - Газьол за промишлени и комунални цели (за отопление), код съгласно Общия терминологичен речник (CVP) 09134000-7, която се търгува на стокова борса, за нуждите на Средно училище „Черноризец Храбър“ гр. Община Велики Преслав за отплителен сезон 2019/2020, но не по-късно от 31.05.2020 год. Количество 25000 л. +/-20%
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 50000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019000400012019-09-19 15:13:57решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 001/19.09.20192019-09-19 15:56:05
000012019000400022019-10-10 12:34:08договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхБорсов договор № 781/ 03.10.20192019-10-10 12:34:29
000012019000400032019-10-10 12:36:24ДРУГООбявление възложена поръчка - по образец на АОПОбявление възложена поръчка - по образец на АОП2019-10-10 12:36:36
000012019000400042020-06-09 11:43:50ДРУГООбявление за приключен ДОП - по образец на АОПОбявление за приключен ДОП - по образец на АОП2020-06-09 11:43:54