Средно училище "Черноризец Храбър"

Възложител: Средно училище "Черноризец Храбър"
Име: Доставка на стока - Газьол за промишлени и комунални цели (за отопление), код съгласно Общия терминологичен речник (CVP) 09134000-7, която се търгува на стокова борса, за нуждите на Средно училище „Черноризец Храбър“ гр. Община Велики Преслав за отплителен сезон 2020/2021, но не по-късно от 31.05.2021 год.
Описание: Доставка на стока - Газьол за промишлени и комунални цели (за отопление), код съгласно Общия терминологичен речник (CVP) 09134000-7, която се търгува на стокова борса, за нуждите на Средно училище „Черноризец Храбър“ гр. Община Велики Преслав за отплителен сезон 2020/2021, но не по-късно от 31.05.2021 год. Количиство: 25 000 литра +/- 20%
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 37000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020000500012020-06-09 11:52:10решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 001/ 09.06.2020 г. за откриване на процедура2020-06-10 15:43:32
000012020000500022020-07-02 10:04:39договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхБорсов договор № 717/23.06.2020 г.2020-07-02 10:04:49
000012020000500032020-07-02 10:06:40ДРУГООбявление възложена поръчка - по образец на АОПОбявление възложена поръчка - по образец на АОП2020-07-02 10:06:49