БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФИЛМОТЕКА

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
00001201900029091116/06.08.20191-ОП/06.08.2019г.Настоящата поръчка включва дейности по изработване на инвестиционен проект за консервация, реставрация и адаптация на сградата на Българска национална филмотека, състоящ се от следните етапи: ЕТАП 1: Проучване и документиране на паметника. Изготвяне на технически паспорт. Изготвяне на задание за технически проект. ЕТАП 2: Изготвяне на цялостен технически проект. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваприключена40100.0071220000BG4112019-08-06 10:47:302019-08-16 17:30:002019-08-06 14:51:1540100.00