Община Козлодуй

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012019017200307-2019-000516.00-26/25.01.2019г.Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена99426.0071521000BG3132019-01-25 10:05:042019-03-14 17:00:002019-01-28 16:00:070.00
0000120190184908499516.00-18/18.01.2019г.„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областна и републиканска транспортни схеми, квота на община Козлодуй, съгласно утвърдени маршрутни разписания по обособени позиции” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена1500.0060112000BG3132019-01-18 15:47:102019-01-25 17:00:002019-01-18 16:11:071500.00
000012019017000307-2019-000316.00 - 14/16.01.2019г."Дезинсекция на комари и хлебарки, дератизация и дезакаризация - борба с кърлежите на обществено полезни тревни площи на територията на община Козлодуй през 2019 година"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги приключена66666.6790921000BG3132019-01-15 15:24:492019-02-06 17:00:002019-01-16 17:15:4766666.67
000012019016900307-2019-000216.00-5/08.01.2019г.„Доставка на течни горива – бензин А95Н, бензин А100Н, дизелово моторно гориво и газ пропан-бутан, за зареждане на автомобилите на Община Козлодуй чрез карти за безналично плащане” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена125654.0009134200, 09132100, 09122000BG3132019-01-08 15:20:45 2019-01-08 17:00:04125654.00
000012019016800307-2019-000416.00-25/24.01.2019г.„Надграждане и разширяване обхвата на система за електронно наблюдение на въведени в експлоатация хардуерни и софтуерни компоненти целяща повишаване качеството на живот на гражданите в град Козлодуй“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена1368000.0035125000BG3132019-01-03 11:33:242019-03-01 17:00:002019-01-25 10:21:381140000.00
000012019016700307-2019-000116.00-1/02.01.2019 г."Изработване на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството за реконструкцияи рехабилитация на уличната мрежа и изграждане на кръгово кръстовище в гр. Козлодуй, област Враца"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена61667.0071320000BG3132019-01-02 10:45:522019-01-23 17:00:002019-01-02 13:26:3555500.00
000012018016600307-2018-002816.00-211/19.12.2018г."Изграждане на паркинг в ЖК-3 Юг до бл. 11 в гр. Козлодуй"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениестроителство приключена39700.0045233222BG3132018-12-19 15:08:532019-01-14 17:00:002018-12-19 15:13:1739683.56
000012018016500307-2018-002716.00-210/17.12.2018г.Предоставяне на Консултантски услуги при управление на проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги приключена49713.3479411000BG3132018-12-17 10:59:362019-01-07 17:00:002018-12-17 13:53:530.00
000012018016400307-2018-002516.00-188/14.11.2018г."Доставка на употребявани специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване, за нуждите на Община Козлодуй"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена300000.0034144511BG3132018-11-13 16:30:042018-12-19 17:00:002018-11-19 15:37:26297777.00
000012018016300307-2018-002616.00-201/04.12.2018г."Доставка на изцяло електрически автомобил, с допълнителна надстройка за поливане, за нуждите на Община Козлодуй"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена51569.0034144900BG3132018-11-13 10:19:252019-01-09 17:00:002018-12-06 14:47:0250900.00
000012018016200307-2018-002416.00-177/08.11.2018г.ДОСТАВКА НА МОРСКА СОЛ ЗА ПОСИПВАНЕ НА ПЪТИЩА (ПРОТИВ ЗАЛЕДЯВАНЕ) ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА КОЛЗОДУЙ ПО ВРЕМЕ НА ЗИМЕН СЕЗОН 2018-2019г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена28500.0034927100BG3132018-11-08 10:11:58 2018-11-08 14:12:0325500.00
000012018016100307-2018-002316.00-158/15.10.2018г."Изграждане на паркинг в ЖК 3-Юг до бл. 11 в гр. Козлодуй"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство прекратена39700.0045233222BG3132018-10-15 13:37:502018-11-21 17:00:002018-10-18 11:57:070.00
0000120180165908081216.00-142/14.09.2018г.„Изработване на инвестиционни проекти за спортни обекти на територията на община Козлодуй, по обособени позиции”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена50000.0071200000BG3132018-09-14 11:26:172018-10-01 17:00:002018-09-14 13:20:420.00
000012018015900307-2018-002216.00-132/29.08.2018г.Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на разработения инвестиционнен проекти за компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци, вкл. съпътстваща инфраструктура, изградена на територията на община Козлодуй и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на обектаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена40000.0071521000BG3132018-08-29 10:31:152018-10-04 17:00:002018-08-31 14:39:3137890.00
000012018015800307-2018-002116.00-127/20.08.2018г.„Реконструкция на пазарно пространство и паркова част в ЦГЧ на град Козлодуй“, находящ се в УПИ I от кв. 185, ПИ 37798.512.109 по КК на гр. Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена108300.0045000000BG3132018-08-17 16:08:442018-09-17 17:00:002018-08-20 11:11:49108129.90
000012018015700307-2018-002016.00-121/13.08.2018г.Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположена на територията на Община Козлодуй”, включително съпътстващата инфраструктура и доставка на необходимото оборудване за въвеждане на обекта в експлоатацияОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена1650640.0045000000BG3132018-08-13 08:16:262018-09-13 17:00:002018-08-13 14:17:451618821.76
000012018015500307-2018-001916.00-119/08.08.2018г.Изграждане на дворно пространство на ДГ „МИР” в гр. КозлодуйОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство приключена139800.0045000000BG3132018-07-26 16:18:442018-09-05 17:00:002018-08-08 15:42:02138701.50
000012018015300307-2018-001716.00 - 112/26.07.2018 г.Изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на строително монтажни работи и упражняване на авторски надзор във връзка с реализацията на проект „Реконструкция на дворното пространство на сградата ДГ „РАДОСТ” в гр. КозлодуйОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство приключена150050.0045000000BG3132018-07-24 19:06:342018-08-23 17:00:002018-07-26 16:57:00148274.50
000012018015100307-2018-001616.00-101/10.07.2018г.„Упражняване на строителен надзор при СМР на обект „Реконструкция на пазарно пространство и паркова част в ЦГЧ на град Козлодуй, находящ се в УПИ I от кв. 185, ПИ 37798.512.109 по КК на гр. Козлодуй””ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена3000.0071521000BG3132018-07-10 10:59:502018-08-01 17:00:002018-07-10 15:55:421480.00
000012018014900307-2018-001516.00-96/04.07.2018г.Доставка на медицинско оборудване в МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Козлодуй, във връзка с изпълнение на проект 16.5.2.061 „Координиране и подпомагане модернизацията на обществените здравни услуги в Долж и Враца”, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена376908.0033100000BG3132018-07-03 14:34:442018-08-15 17:00:002018-07-06 10:24:01272277.00
000012018014800307-2018-001416.00-92/22.06.2018г."Доставка на гориво за отопление за нуждите на община Козлодуй и второстепенните й разпоредители с бюджетни средства за период от две години"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки възложена218340.0009135100BG3132018-06-22 09:37:26 2018-06-22 11:01:16218340.00
000012018014700307-2018-001816.00-116/01.08.2018г.„Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица “Хаджи Димитър”, съоръжения и принадлежности към тях на територията на град Козлодуй, Община Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство приключена610936.2745233252BG3132018-06-22 09:37:232018-09-05 17:00:002018-08-03 11:32:47610776.00
000012020027326.00-313/21.06.2018г.„Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР по проект: Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Козлодуй, област Враца”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПприключена52077.6471000000BG3132018-06-21 16:47:062018-06-29 17:00:002018-06-21 16:50:1952077.64
000012018014500307-2018-001316.00-91/21.06.2018г."Доставка на природен газ /метан/ - компресиран за отопление за нуждите на обекти на Община Козлодуй за период от две години"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки възложена50916.6609100000, 09123000BG3132018-06-21 09:31:07 2018-06-21 10:47:0150916.66
000012018014400307-2018-001216.00-89/15.06.2018г.Упражняване на строителен надзор при извършване на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Козлодуй, област Враца“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги приключена104155.2871521000BG3132018-06-15 09:59:492018-07-06 17:00:002018-06-15 14:38:3567000.00