Община Козлодуй

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012015001200307-2013-0005„Избор на финансова институция за предоставяне дългосрочни кредитни услуги за финансиране на одобрени проекти на община Козлодуй по Оперативните програми на РБългария за периода 2007 – 2013 год. и за периода 2014 – 2020 год., "Програма за развитие на селските райони" за периода 2007 – 2013 год. и за периода 2014 – 2020 год., Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” за периода 2007 – 2013 год. и за периода 2014 – 2020 год., „Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България“ за периода 2007 – 2013 год. и за периода 2014 – 2020 год., както и за проекти финансирани по Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд “Радиоактивни отпадъци”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена 66113000 2015-04-08 16:44:482013-08-01 17:00:002015-04-08 16:50:46390000.00
000012019019316.00-84/22.05.2019г.00307-2019-0019„Рехабилитация на уличното осветление на град Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство прекратена2143787.0045310000BG3132019-04-24 11:12:392019-06-13 17:00:002019-05-22 15:45:440.00
000012020026800307-2020-002516.00 - 105/12.06.2020г."Доставка и монтаж на осветителни LED тела (лампи) за уличното осветление и крепежни съпътстващи елементи за нуждите на селата на Община Козлодуй"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена208333.0031532000BG3132020-06-11 16:36:342020-07-17 17:00:002020-06-15 15:33:40208333.00
000012018015300307-2018-001716.00 - 112/26.07.2018 г.Изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на строително монтажни работи и упражняване на авторски надзор във връзка с реализацията на проект „Реконструкция на дворното пространство на сградата ДГ „РАДОСТ” в гр. КозлодуйОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство приключена150050.0045000000BG3132018-07-24 19:06:342018-08-23 17:00:002018-07-26 16:57:00148274.50
000012019021500307-2019-003016.00 - 128/06.08.2019г."Доставка на хранителни продукти за учебни заведения, детски ясли, както и за заведения за социални услуги в община Козлодуй за периода 2019 - 2021 година по обособени позиции"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена482419.7715000000BG3132019-08-06 10:34:362019-09-10 17:00:002019-08-09 11:01:50482419.77
000012019017000307-2019-000316.00 - 14/16.01.2019г."Дезинсекция на комари и хлебарки, дератизация и дезакаризация - борба с кърлежите на обществено полезни тревни площи на територията на община Козлодуй през 2019 година"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги приключена66666.6790921000BG3132019-01-15 15:24:492019-02-06 17:00:002019-01-16 17:15:4766666.67
000012020024800307-2020-000916.00 - 28/14.02.2020г."Ремонт на улична мрежа на територията на община Козлодуй"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена2140752.0045233252BG3132020-02-13 15:00:502020-03-09 17:00:002020-02-14 15:59:062120478.77
0000120210276904258916.00 - 46/08.06.2015Настоящата обществена поръчка е разделена на две обособени позиции. Офертите може да бъдат подавани за една или повече обособени позиции, както следва: - Обособена позиция №1 – „Блок 1 и 2, ж.к.1 в гр. Козлодуй”. - Обособена позиция №2 – „Блок 54, 55, 56, 57 и 58, ж.к. 2 в гр. Козлодуй”. Предметът на обществена поръчка включва обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради в град Козлодуй, съгласно ЗЕЕ и при условията и по реда, определен от Наредба 16-1594 от 2013 година за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради и предписване на енергоспестяващи мерки и изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, и на технически паспорти на сградите по две обособени позиции.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги приключена 71324000 2015-06-08 15:09:532015-06-17 17:00:002015-06-08 15:13:0345362.00
0000120210276904279716.00 - 47/15.06.20157Народно читалище храм–паметник “Христо Ботев 1879” – гр. Козлодуй” е изградено на два етажа, където са разположени зрителна зала със сцена, библиотека, читалня, фоайе и други помещения. Народно читалище храм – паметник „Христо Ботев – 1879” е построено през 1879 година. Сградата е масивна, двуетажна, с площ 752 кв. м. Значителен период от време сградата е използвана единствено за библиотека, като останалите читалищни дейности са извършвани в изключително неприемливи условия и въпреки този факт служителите на читалището и самодейците успешно съхраняват и развиват българските обичаи и традиции. Зрителната зала представлява основната част от обема на сградата и е разделена на партер и балконска част, които не са ремонтирани от самото им построяване. През 2013 година обекта е ремонтиран по проект “Ремонт и реконструкция на Народно читалище храм – паметник “Христо Ботев 1879”, гр. Козлодуй”, източник на финансиране е “Програма за развитие на селските райони” 2007 - 2013 година. Изпълнени са следните ремонтни дейности: Направа окачен таван от гипсокартон на метална конструкция на тавана на киносалона и дъното на балкона; Настилка на подовете с гранитогрес и с негорим мокет; Обшивка стени с гипсокартон и пълнеж на шумоизолация; Настилка под на сцена с дюшеме; Смяна на алуминиевата дограма на фоайето с нова; Направа на нова ел. инсталация; Направа на пожароизвестителна уредба. След извършеният ремонт сцената и читалнята не са изцяло завършени. На сцената има поставено единствено дюшеме, но липсва необходимото оборудване, което да позволи въвеждането на залата в експлоатация и използване по предназначение. За целта са необходими сценична механизация, сценично облекло (завеси) и метална конструкция, носеща сценична механизация. В читалнята липсва под, стените са в лошо състояние, поради което се налага смяна на всички видове облицовки по стени и нова настилка на пода. Няма изграден санитарен възел Конкретният предмет на обществената поръчка е свързан със сценично оборудване на сцената с цел тя да бъде обособена като съвременно оборудвано помещение и довършителни дейности на читалнята на читалището в което населението би могло да разширява познанията си и да се приобщава към иновациите във всяка област на културата, науката и социалните дейности. Сценичното оборудване, въз основа на изготвения работен проект, касае изграждане на метална конструкция за окачване екран, завеси, осветление, чиги и т.н. Довършителните дейности на читалнята, въз основа на изготвения работен проект, касаят вътрешен ремонт, обособяване на тоалетна и предверие с умивалня, довършителни работи по част В и К и т.н, съгласно приложената количествена сметка, която се явява неразделна част от Публичната покана. При изпълнение на поръчката Изпълнителя да спазва изискванията за материали и оборудване описани в Техническата спецификация, неразделна част от Публичната покана.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителство приключена   2015-06-15 14:07:192015-06-24 17:00:002015-06-15 14:08:1989524.21
000012020024000307-2020-000116.00 - 5/10.01.2020г."Дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация и дератизация на територията на община Козлодуй през 2020 година" ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги приключена75000.0090921000BG3132020-01-10 10:05:242020-01-31 17:00:002020-01-10 20:55:3675000.00
000012020025500307-2020-001616.00 - 55/20.03.2020г."Упражняване на строителен надзор при извършване на СМР при "Ремонт на уличната мрежа на територията на община Козлодуй"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена21666.0071521000BG3132020-03-20 09:23:112020-06-03 17:00:002020-03-23 13:16:0914900.00
000012015001700307-2015-000616.00 - 62/20.07.2015Настоящата процедура включва доставка на: - различни видове месо с и без кокали, месни полуфабрикати, кайма, колбаси, риба и др. За детайлно запознаване виж Ценоразписа и Техническата спецификация, които са неразделна част от документацията за участие в настоящата процедура. С настоящата поръчка се цели доставка на месо и месни продукти франко до учебни, детски и социални заведения на територията на община Козлодуй, както следва: 1. ЦДГ „Слънчице”, град Козлодуй, ул. „Славейков” №2; 2. ОДЗ „Мир”, град Козлодуй, ж.к. 1; 3. ОДЗ „Радост”, град Козлодуй, ул. „В. Воденичарски” №5; 4. ОДЗ „Звънче”, град Козлодуй, ж.к. 3, кв.134, ул. „Девети май”; 5. Детска ясла, град Козлодуй, ул. „Хаджи Димитър” №19; 6. СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Козлодуй, ул. „Тодор Каблешков” №1; 7. СОУ „Христо Ботев”, град Козлодуй, ул. „Аспарух” №5; 8. НУ „Васил Левски”, град Козлодуй, ул. „Георги Димитров” №16; 9. ОДЗ „Здравец”, село Хърлец, ул. „Митко Палаузов” №2; 10. ОУ „Васил Априлов”, село Хърлец, ул. „Антим І” №2; 11. ОДЗ „Радост”, село Гложене, ул. „Маршал Бирюзов” №67; 12. ОУ „Христо Ботев”, село Гложене, ул. „Паисий” №1; 13. ЦДГ „Първи юни”, с.Бутан, ул. „Георги Димитров” №80; 14. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, село Бутан, ул. „Христо Ботев” №1; 15. Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, село Бутан, ул. „Петър Костов” №99; 16. Домашен социален патронаж, село Бутан, ул. „Петър Костов” №99; 17. „Защитено жилище”, село Гложене, ул. „Йонко Милев” №9.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена 15100000 2015-07-20 14:08:122015-09-10 17:00:002015-07-20 17:12:45290000.00
000012020025900307-2020-001716.00 - 62/30.03.2020г."Строително-монтажни работи във връзка с реализацията на "Изграждане на гробищен парк в с. Гложене""ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство прекратена79166.0045200000BG3132020-03-30 11:21:382020-05-14 17:00:002020-03-30 16:35:300.00
000012019019000307-2019-001516.00 - 70/15.04.2019г."Строително-монтажни работи във връзка с реализацията на "Изграждане на гробищен парк в с. Гложене""ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство прекратена25000.0045200000BG3132019-04-15 11:18:512019-05-08 17:00:002019-04-15 19:13:420.00
000012020026500307-2020-002316.00 - 91/19.05.2020г."Строително-монтажни работи във връзка с реализацията на "Изграждане на гробищен парк в с. Гложене""ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена79166.0045200000BG3132020-05-19 11:09:382019-06-08 17:00:002020-05-19 14:13:4678407.12
000012019020900307-2019-002516.00 - 99/24.06.2019г."Доставка и монтаж на улични и паркови осветители"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки прекратена166666.6731532000BG3132019-06-21 13:39:242019-07-15 17:00:002019-06-24 18:36:370.00
000012019016700307-2019-000116.00-1/02.01.2019 г."Изработване на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството за реконструкцияи рехабилитация на уличната мрежа и изграждане на кръгово кръстовище в гр. Козлодуй, област Враца"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена61667.0071320000BG3132019-01-02 10:45:522019-01-23 17:00:002019-01-02 13:26:3555500.00
000012017005600307-2017-000116.00-1/03.01.2017„Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на изпълняваните строително-монтажни работи и влаганите материали при реализацията на „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор във връзка с реализацията на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на НУ "Васил Левски", гр. Козлодуй; столовата на СОУ "Христо Ботев", гр. Козлодуй и сградата на Обединен детски комплекс, гр. Козлодуй””, която се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г. по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги приключена30299.0071521000BG3132017-01-03 08:23:302017-01-24 17:00:002017-01-03 14:10:170.00
000012018015100307-2018-001616.00-101/10.07.2018г.„Упражняване на строителен надзор при СМР на обект „Реконструкция на пазарно пространство и паркова част в ЦГЧ на град Козлодуй, находящ се в УПИ I от кв. 185, ПИ 37798.512.109 по КК на гр. Козлодуй””ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена3000.0071521000BG3132018-07-10 10:59:502018-08-01 17:00:002018-07-10 15:55:421480.00
000012016003500307-2016-000616.00-101/19.07.2016„Предоставяне на консултантски услуги по подготовка, управление и отчитане на проект за „Благоустрояване на пространството източно от читалище „Христо Ботев“, гр. Козлодуй /реконструкция на парка на ул. „Христо Ботев“/, по обособени позиции във връзка с подготовката на община Козлодуй за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.", Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена 79411000 BG3132016-07-21 11:34:172016-08-26 17:00:002016-07-21 11:39:4036000.00
000012014000300307-2014-000816.00-102//07.11.2014Доставка на Природен газ /метан/ - компресиран, с калоричност не по-ниска от 8000+100 килокалории за кубич ески метъркомпресиран - 25 000 нм (двадесет и пет хиляди нормални кубични метри) +/- 10% - за отопление за нуждите на организациите на бюджетна издръжка: "Център за настаняване от семеен тип" - село Хърлец, "Дневен центът за хора с физически увреждания" - село Хърлец, "Защитени жилища за възрастни хора с умствена изостаналост и психични разтройства” - село Гложене в Община Козлодуй за периода от 01.01.2015 година и 31.12.2015 година.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки прекратена 24321111 2014-11-10 11:56:59 2014-11-10 12:34:3125000.00
000012014000400307-2014-000916.00-103//07.11.2014Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Пропан бутан) за зареждане на автомобилите собственост на Община Козлодуй през 2015 година, Поръчката е с периодично изпълнение - ориентировъчните количества са следните: Автомобилен бензин А95Н 10 ppm E5 6% био с код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 09132100 - 11 000 литра (единадесет хиляди литра) +/- 10%; Дизелово гориво Б6 с код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 09134200 - 26 000 литра (двадесет и шест хиляди литра) +/- 10% и Пропан бутан марка Б - 2 500 литра (две хиляди и петстотин летра) +/- 10%.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена 09132100, 09134200, 09122100 2014-11-10 12:39:23 2014-11-10 12:40:0178850.00
0000120200275909961716.00-103/12.06.2020г.Изготвяне на Общ устройствен план на Община КозлодуйПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена54330.0071410000BG3132020-06-09 11:49:392020-06-22 17:00:002020-06-12 11:32:5454000.00
000012016003600307-2016-000716.00-103/22.07.2016Предмет на обществената поръчка е „Доставка на готова храна, ежедневно приготвена, необходима за заведенията за социални услуги в Община Козлодуй”. Настоящата процедура е разделена на три обособени позиции. Офертите може да бъдат подавани за една или повече обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 – „Доставка на готова храна за Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) – Център №1 и Център №3 в село Хърлец, Център №2 в село Гложене, община Козлодуй”; Обособена позиция №2 – „Доставка на готова храна за Дневен център за възрастни хора с увреждания в село Хърлец, община Козлодуй”; Обособена позиция №3 – „Доставка на готова храна за Дневен център за деца и младежи с увреждания в гр. Козлодуй, община Козлодуй” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки възложена 55521200BG3132016-07-22 14:56:412016-08-12 17:00:002016-07-22 15:00:31105000.00
000012020027000307-2020-002416.00-104/12.06.2020г.„Доставка на употребяван пътнически микробус за нуждите на Дневен център за деца и младежи с увреждания (ДЦДМУ) и Център за обществена подкрепа (ЦОП), гр. Козлодуй”.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки прекратена14166.0034115200BG3132020-06-12 11:07:572020-08-17 17:00:002020-06-15 13:17:110.00