ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

1040 София, бул. "Д-р Г.М.Димитров" № 52Б

Профил на купувача - към 15.05.2020

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012021000700738-2020-0010https://app.eop.bg/today/97172„Предоставяне на услуги по ежедневно и основно почистване на помещенията в сградите на Патентно ведомство на Република България”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена65000.0090900000 - Услуги по почистване и хигиенизиранеBG4112020-12-04 18:21:152020-12-15 23:59:002020-12-04 18:28:2265000.00
000012020000500738-2020-0009https://app.eop.bg/today/93251„Извършване на физическа охрана на Административна сграда, находяща се на гр. София, бул. „Д-р. Г. М. Димитров“ № 52 Б и сграда на Централна патентна библиотека, находяща се на гр. София, бул. „Д-р. Г. М. Димитров“ № 50“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянеуслуги възложена91000.0079713000 - Охранителни услуги BG4112020-12-03 17:04:492020-12-11 23:59:002020-12-03 17:14:1191000.00
000012020000400738-2020-0008https://app.eop.bg/today/96861„Доставка и гаранционна поддръжка на хардуерно оборудване за нуждите на Патентно ведомство на Република България”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянедоставки приключена79950.0030000000 - Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежностиBG4112020-12-03 13:49:372020-12-10 23:59:002020-12-03 13:57:1579950.00
000012020000300738-2020-0007https://app.eop.bg/today/88587 Доставка и гаранционна поддръжка на нова (неупотребявана) техника, както следва: Преносим компютър, чанта и безжична мишка – 60 бр.; Флаш памет /64 GB/ – 25 бр.; Флаш памет /32 GB/ – 50 бр.; Външен твърд диск – 40 бр.; SSD Твърд диск– 20 бр.; Комплект оптична мишка и клавиатура (по БДС) – 50 бр. и Безжична мишка – 10 бр.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки прекратена79950.0030000000 - Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежностиBG4112020-10-23 15:12:282020-11-12 23:59:002020-10-23 15:34:2579950.00
000012020000200738-2020-0006https://app.eop.bg/today/84591 „Осигуряване на комплексна услуга за печатащата среда в Патентно ведомство на Република България чрез предоставяне на хардуерно-софтуерно решение за принтиране, копиране и сканиране и пълното му сервизно обслужване за срок от 12 месеца“ Хардуерното оборудване включва 5 бр. мултифункционални цветни устройства и 1 бр. бърз мултифункционален скенер, които трябва да покриват минималните технически изисквания, описани в Техническата спецификация – Приложение № 1 към документацияta.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги прекратена115000.0079800000 – Печатни и други, свързани с печата услугиBG4112020-10-21 12:21:562020-11-16 23:59:002020-10-21 13:20:03115000.00
000012020000100738-2020-0051„Софтуерна разработка по адаптиране, интегриране и внедряване на проект „Съществени подобрения на фронт офиса“ – Софтуерен пакет 3, Фаза 2 на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) в Патентно ведомство на Република България“. Внедряване на допълнителни и обновени функционалности на софтуерните модули за електронно заявяване на марки, дизайни и вторични вписвания за тях; По-нататъшна интеграция на фронт-офиса в цялостната технологична инфраструктура на ведомството. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена150000.0072000000BG4112020-07-02 15:59:282020-08-03 23:59:002020-07-07 11:18:29150000.00