ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

1040 София, бул. "Д-р Г.М.Димитров" № 52Б

Профил на купувача - към 15.05.2020

Възложител: Патентно ведомство на Република България
Име: „Софтуерна разработка по адаптиране, интегриране и внедряване на проект „Съществени подобрения на фронт офиса“ – Софтуерен пакет 3, Фаза 2 на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) в Патентно ведомство на Република България“.
Описание: „Софтуерна разработка по адаптиране, интегриране и внедряване на проект „Съществени подобрения на фронт офиса“ – Софтуерен пакет 3, Фаза 2 на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) в Патентно ведомство на Република България“. Внедряване на допълнителни и обновени функционалности на софтуерните модули за електронно заявяване на марки, дизайни и вторични вписвания за тях; По-нататъшна интеграция на фронт-офиса в цялостната технологична инфраструктура на ведомството.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 150000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020000100012020-07-02 16:55:35документация за участие в процедуритеДокументация2020-07-07 11:18:29
000012020000100022020-07-02 16:56:12документация за участие в процедуритеПриложение № 1 - Техническа спецификация 2020-07-07 11:18:29
000012020000100042020-07-02 16:58:52документация за участие в процедуритеПриложение № 2 - Методика за оценка 2020-07-07 11:18:30
000012020000100052020-07-02 16:58:52документация за участие в процедуритеПриложение № 3 - Образци 2020-07-07 11:18:30
000012020000100072020-07-02 17:04:04документация за участие в процедуритеПриложения към Техническа спецификация 2020-07-07 11:18:31
000012020000100082020-07-02 17:05:18документация за участие в процедуритеПриложение 4 - Проект на договор2020-07-07 11:18:32
000012020000100092020-07-07 11:13:56решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване по чл. 22, ал. 1 от ЗОП2020-07-07 11:18:32
000012020000100102020-07-07 11:15:18решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за открива на обществена поръчка2020-07-07 11:18:32
000012020000100112020-07-07 11:16:33решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявленение за обществена поръчка -ОВ на ЕС2020-07-07 11:18:32
000012020000100122020-07-07 11:17:55документация за участие в процедуритеЕЕДОП2020-07-07 11:18:33
000012020000100132020-07-17 17:35:33разясненията по документациите за участиеОтговор по постъпило искане за разяснение2020-07-17 17:35:37
000012020000100142020-08-05 10:27:16ДРУГООТНОСНО:  Обществена поръчка 00738-2020-0005 с предмет „Софтуерна разработка по адаптиране, интегриране и внедряване на проект „Съществени подобрения на фронт офиса“  – Софтуерен пакет 3, Фаза 2 на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) в Патентно ведомство на Република България“ Уважаеми дами и господа, Уведомяваме Ви, че ценовите предложения на участниците в посочената обществена поръчка ще бъдат отворени публично от назначената комисия на 06.08.2020 г.  от 11:00  в  Централизираната електронна платформа, на 3 етаж – зала 315, в сградата на Патентно ведомство на Република България, адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б. Съобщение за отваряне на Ценови предложения 2020-08-05 10:27:21
000012020000100152020-08-05 12:33:59ДРУГООТНОСНО: Обществена поръчка 00738-2020-0005 с предмет „Софтуерна разработка по адаптиране, интегриране и внедряване на проект „Съществени подобрения на фронт офиса“ – Софтуерен пакет 3, Фаза 2 на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) в Патентно ведомство на Република България“ Уважаеми дами и господа, Уведомяваме Ви, че ценовите предложения на участниците в посочената обществена поръчка ще бъдат отворени публично от назначената комисия на 06.08.2020 г. от 13:00 в Централизираната електронна платформа, на 3 етаж – зала 315, в сградата на Патентно ведомство на Република България, адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б.Съобщение за отваряне на Ценови предложения2020-08-05 12:34:04
000012020000100162020-08-05 13:52:53протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията2020-08-05 13:52:57
000012020000100172020-08-06 13:20:57ДРУГОУважаеми дами и господа, Уведомяваме Ви, че поради възникнал технически проблем в ЦАИС ценовите предложения на участниците в посочената обществена поръчка ще бъдат отворени публично от назначената комисия на 07.08.2020 г. от 14:00 в Централизираната електронна платформа, на 3 етаж – зала 315, в сградата на Патентно ведомство на Република България, адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б.2020-08-06 13:21:01
000012020000100182020-08-07 16:10:53протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2020-08-07 16:10:58
000012020000100192020-08-07 16:11:31протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад от работата на комисията2020-08-07 16:11:35
000012020000100202020-08-07 16:13:28решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за избор на изпълнител2020-08-07 16:13:32
000012020000100222020-09-04 16:51:02ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-09-04 16:51:07
000012020000100232020-09-04 16:53:47договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за изпълнение2020-09-04 16:54:09
000012020000100242020-09-04 17:58:29договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор за възлагане на обществен поръчка-ФО2020-09-04 17:58:42
000012020000100252021-02-04 10:54:58ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчкаОбявление за приключване на договор за обществена поръчка2021-02-04 10:55:04