ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

1040 София, бул. "Д-р Г.М.Димитров" № 52Б

Профил на купувача - към 15.05.2020

Възложител: Патентно ведомство на Република България
Име: „Осигуряване на комплексна услуга за печатащата среда в Патентно ведомство на Република България чрез предоставяне на хардуерно-софтуерно решение за принтиране, копиране и сканиране и пълното му сервизно обслужване за срок от 12 месеца“
Описание: „Осигуряване на комплексна услуга за печатащата среда в Патентно ведомство на Република България чрез предоставяне на хардуерно-софтуерно решение за принтиране, копиране и сканиране и пълното му сервизно обслужване за срок от 12 месеца“ Хардуерното оборудване включва 5 бр. мултифункционални цветни устройства и 1 бр. бърз мултифункционален скенер, които трябва да покриват минималните технически изисквания, описани в Техническата спецификация – Приложение № 1 към документацияta.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 115000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020000200012020-10-21 13:14:46документация за участие в процедуритеДокументация за участие2020-10-21 13:20:04
000012020000200022020-10-21 13:16:00документация за участие в процедуритеПриложение 1 - Техническа спецификация2020-10-21 13:20:04
000012020000200032020-10-21 13:17:16документация за участие в процедуритеПриложение 2 - Методика 2020-10-21 13:20:05
000012020000200042020-10-21 13:17:16документация за участие в процедуритеПриложение 3 - Образци2020-10-21 13:20:05
000012020000200052020-10-21 13:17:43документация за участие в процедуритеПриложение 4 - Проект на договор2020-10-21 13:20:05
000012020000200062020-10-21 13:18:08решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2020-10-21 13:20:05
000012020000200072020-10-21 13:18:50решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2020-10-21 13:20:06
000012020000200082020-10-21 13:19:09документация за участие в процедуритеЕЕДОП2020-10-21 13:20:06
000012020000200102020-10-27 11:33:10ДРУГООбявление за изменение или допълнителна информацияРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация2020-10-27 11:33:14
000012020000200112020-10-27 11:35:12ДРУГОРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информацияРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация2020-10-27 11:35:17
000012020000200112020-11-17 15:46:39протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията - прекратяване на ОП- МФУ2020-11-17 15:46:45
000012020000200122020-11-17 15:47:25ДРУГОРешение за прекратяване на процедураРешение за прекратяване на процедура2020-11-17 15:47:30
000012020000200132020-11-17 15:48:36ДРУГООбявление за възложена поръчка (прекратяване)Обявление за възложена поръчка (прекратяване)2020-11-17 15:48:41