ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

1040 София, бул. "Д-р Г.М.Димитров" № 52Б

Профил на купувача - към 15.05.2020

Възложител: Патентно ведомство на Република България
Име: Доставка и гаранционна поддръжка на хардуерно оборудване за нуждите на Патентно ведомство на Република България”.
Описание: Доставка и гаранционна поддръжка на нова (неупотребявана) техника, както следва: Преносим компютър, чанта и безжична мишка – 60 бр.; Флаш памет /64 GB/ – 25 бр.; Флаш памет /32 GB/ – 50 бр.; Външен твърд диск – 40 бр.; SSD Твърд диск– 20 бр.; Комплект оптична мишка и клавиатура (по БДС) – 50 бр. и Безжична мишка – 10 бр.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 79950.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020000300012020-10-23 15:27:45документация за участие в процедуритеДокументация2020-10-23 15:34:26
000012020000300022020-10-23 15:28:48документация за участие в процедуритеПриложение № 1 - Техническа спецификация 2020-10-23 15:34:27
000012020000300032020-10-23 15:29:54документация за участие в процедуритеПриложение № 2 - Методика за оценка2020-10-23 15:34:28
000012020000300042020-10-23 15:30:22документация за участие в процедуритеПриложение № 3 - Образци2020-10-23 15:34:28
000012020000300052020-10-23 15:31:12документация за участие в процедуритеПриложение № 4 - Проект на договор2020-10-23 15:34:28
000012020000300062020-10-23 15:32:00документация за участие в процедуритеЕЕДОП2020-10-23 15:34:29
000012020000300072020-10-23 15:32:51решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване 2020-10-23 15:34:29
000012020000300082020-10-23 15:33:22решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2020-10-23 15:34:30
000012020000300092020-11-13 16:35:34протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията - прекратяване на ОП2020-11-13 17:07:38
000012020000300102020-11-13 17:07:17ДРУГОРешение за прекратяване на процедураРешение за прекратяване на процедура2020-11-13 17:07:22
000012020000300112020-11-17 14:56:45ДРУГООбявление за възложена поръчка (прекратяване) Обявление за възложена поръчка (прекратяване) 2020-11-17 14:56:50