ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

1040 София, бул. "Д-р Г.М.Димитров" № 52Б

Профил на купувача - към 15.05.2020

Възложител: Патентно ведомство на Република България
Име: „Доставка и гаранционна поддръжка на хардуерно оборудване за нуждите на Патентно ведомство на Република България”
Описание: „Доставка и гаранционна поддръжка на хардуерно оборудване за нуждите на Патентно ведомство на Република България”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 79950.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020000400012020-12-03 13:52:30решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за одобряване на Покана за участие в процедура на пряко договаряне по чл. 18, ал.1, т. 13 от ЗОП 2020-12-03 13:57:16
000012020000400022020-12-03 13:53:57покани до определени лицаПокана за участие в процедура на пряко договаряне2020-12-03 13:57:16
000012020000400032020-12-03 13:54:22документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2020-12-03 13:57:17
000012020000400042020-12-03 13:54:49документация за участие в процедуритеМетодика за оценка2020-12-03 13:57:17
000012020000400052020-12-03 13:55:15документация за участие в процедуритеОбразци2020-12-03 13:57:17
000012020000400062020-12-03 13:55:42документация за участие в процедуритеПроект на договор2020-12-03 13:57:17
000012020000400072020-12-03 13:56:01документация за участие в процедуритеЕЕДОП2020-12-03 13:57:18
000012020000400082020-12-11 15:52:29ДРУГОПротокол от индивидуални преговориПротокол от индивидуални преговори2020-12-11 15:52:35
000012020000400092020-12-11 15:53:02ДРУГОДоклад от работата на комисиятаДоклад от работата на комисията2020-12-11 15:53:06
000012020000400102020-12-11 15:57:13ДРУГОРешение за класиране Решение за класиране 2020-12-11 15:57:19
000012020000400112021-01-25 09:38:41ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2021-01-25 09:38:46
000012020000400122021-01-25 09:38:41договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за възложена поръчка2021-01-25 09:38:52
000012020000400132021-01-25 09:38:41договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор - Техническо предложение 2021-01-25 09:38:57
000012020000400142021-01-25 09:38:41договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор - Ценово предложение2021-01-25 09:39:02
000012020000400152021-01-25 09:38:41договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към Договор за възложена поръчка 2021-01-25 09:39:10
000012020000400162021-02-12 14:27:56ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчка Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-02-12 14:28:00