ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

1040 София, бул. "Д-р Г.М.Димитров" № 52Б

Профил на купувача - към 15.05.2020

Възложител: Патентно ведомство на Република България
Име: „Извършване на физическа охрана на Административна сграда, находяща се на гр. София, бул. „Д-р. Г. М. Димитров“ № 52 Б и сграда на Централна патентна библиотека, находяща се на гр. София, бул. „Д-р. Г. М. Димитров“ № 50“
Описание: „Извършване на физическа охрана на Административна сграда, находяща се на гр. София, бул. „Д-р. Г. М. Димитров“ № 52 Б и сграда на Централна патентна библиотека, находяща се на гр. София, бул. „Д-р. Г. М. Димитров“ № 50“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 91000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020000500012020-12-03 17:08:00решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за одобряване на покана за пряко договаряне 2020-12-03 17:14:11
000012020000500022020-12-03 17:08:49покани до определени лица Покана за пряко договаряне 2020-12-03 17:14:11
000012020000500032020-12-03 17:09:15документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2020-12-03 17:14:12
000012020000500042020-12-03 17:09:38документация за участие в процедуритеОбразци2020-12-03 17:14:12
000012020000500052020-12-03 17:10:03документация за участие в процедуритеПроект на договор2020-12-03 17:14:12
000012020000500062020-12-03 17:10:39документация за участие в процедуритеЕЕДОП2020-12-03 17:14:12
000012020000500072020-12-14 15:20:13ДРУГОИндивидуален протокол ор преговори № 1 - АСО СОФИЯ Индивидуален протокол ор преговори № 1 - АСО СОФИЯ 2020-12-14 15:45:23
000012020000500082020-12-14 15:21:16ДРУГОИндивидуален протокол ор преговори № 2 - ВАДИМИндивидуален протокол ор преговори № 2 - ВАДИМ2020-12-14 15:45:25
000012020000500092020-12-14 15:22:57ДРУГОИндивидуален протокол ор преговори № 3 - ФЕНИКСИндивидуален протокол ор преговори № 3 - ФЕНИКС2020-12-14 15:45:28
000012020000500102020-12-14 15:24:05ДРУГОДоклад от работата на комисията Доклад от работата на комисията 2020-12-14 15:45:29
000012020000500112020-12-14 15:27:56ДРУГОРешение за определяне на изпълнителРешение за определяне на изпълнител2020-12-14 15:45:31
000012020000500122021-01-11 17:19:31договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях Договор за възложена поръчка2021-01-11 17:19:37
000012020000500132021-01-11 17:21:43ДРУГОПриложения към Договор за възложена поръчкаПриложения към Договор за възложена поръчка
000012020000500142021-01-11 17:21:43документ2021-01-11 17:21:48
000012020000500152021-01-11 17:21:43ДРУГОПриложения към Договор за възложена поръчкаПриложения към Договор за възложена поръчка2021-01-11 17:21:51
000012020000500162021-01-11 17:21:43ДРУГОПриложения към Договор за възложена поръчкаПриложения към Договор за възложена поръчка2021-01-11 17:21:55