ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

1040 София, бул. "Д-р Г.М.Димитров" № 52Б

Профил на купувача - към 15.05.2020

Възложител: Патентно ведомство на Република България
Име: „Предоставяне на услуги по ежедневно и основно почистване на помещенията в сградите на Патентно ведомство на Република България”
Описание: „Предоставяне на услуги по ежедневно и основно почистване на помещенията в сградите на Патентно ведомство на Република България”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 65000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020000600012020-12-04 18:23:38обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за събиране на оферти2020-12-04 18:28:23
000012020000600022020-12-04 18:24:35ДРУГОУКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИУКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИ2020-12-04 18:28:23
000012020000600032020-12-04 18:24:57ДРУГОТехническа спецификация Техническа спецификация 2020-12-04 18:28:23
000012020000600042020-12-04 18:25:27ДРУГООбразциОбразци2020-12-04 18:28:23
000012020000600052020-12-04 18:25:55ДРУГОПроект на договор Проект на договор 2020-12-04 18:28:24
000012020000600062020-12-04 18:26:36ДРУГОЕЕДОПЕЕДОП2020-12-04 18:28:24
000012020000700072020-12-09 15:51:50разяснения по условията на процедуратаРазяснение по чл. 33 от ЗОП до Всички заинтересовани лица2020-12-09 15:51:56
000012020000700082020-12-11 10:26:10разясненията по документациите за участиеРазяснения 2 по чл. 33 от ЗОП2020-12-11 10:26:16
000012020000700102020-12-17 14:24:01ДРУГОПротокол от работата на комисията утвърден от възложителяПротокол от работата на комисията утвърден от възложителя2020-12-17 14:24:11
000012021000700112021-01-11 17:23:00договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за възложена поръчка2021-01-11 17:23:04
000012021000700122021-01-11 17:23:59ДРУГОПриложения към Договор за възложена поръчкаПриложения към Договор за възложена поръчка2021-01-11 17:25:20
000012021000700132021-01-11 17:23:59ДРУГОПриложения към Договор за възложена поръчкаПриложения към Договор за възложена поръчка2021-01-11 17:25:24
000012021000700142021-01-11 17:23:59ДРУГОПриложения към Договор за възложена поръчкаПриложения към Договор за възложена поръчка2021-01-11 17:25:28